2020-05-28 14:30:46
Du betalar skatt i Sverige. Du kan välja vanlig skatt eller SINK-skatt. SINK-skatt är möjlig om du inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Se https://skatteverket.se
Du betalar också skatt i Spanien, men dubbelbeskattningsavtalet reglerar så att du inte betalar dubbelt.
Gunnar

2020-05-30 19:02:24
Hej Gustavo! Först betalar du 25% sinkskatt som dras av Skatteverket i Sverige vid varje månadsutbetalning, sen den 30 juni betalar du skatt på samma pension i Spanien. Sen efter ca 3 veckor får du tillbaka av Skatteverket i Sverige den skatt du betalat i Spanien, minus lite pengar som Skatteverket tycker att de ska ha.
Barbro

2020-05-30 21:14:05
Barbro och Gustavo Castro,
Skatteverket behåller inga pengar! Däremot om man har kapitalinkomst som beskattats i Spanien har Sverige ingen skyldighet att betala tillbaka.

Skatt betalas i Spanien på pensionen undantaget offentlig tjänstepension. Den skall inte beskattas i Spanien

Om man valt SINK-skatt i stället för vanlig skatt betalar man 25 % i skatt. Något som ingen gör. Man har ett fribelopp som i år är på 3035 kr/mån. Detta belopp dras först ifrån beloppet som skall beskattas. Alltså om man har en pension på 3035 kr blir SINK-skatten 0 %. Bara ett absurt exempel.
Se vidare
https://www.skatteverket.se

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).
Den särskilda inkomstskatten (SINK) beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.
Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Gunnar

2020-06-02 17:20:57
Angående "Sen efter ca 3 veckor får du tillbaka av Skatteverket i Sverige den skatt du betalat i Spanien": hur gör man för att få tillbaka den skatten? Fyller man i något (online) formulär?
Oscar

2020-06-02 17:33:47
Oscar,
ett av de enklaste sätten att göra det på är att skicka ett mejl till Skatteverket i Sverige och begära återbetalning av den i Spanien betalda skatten. I samma mejl bifogar du en kopia på spanska deklarationen i pdf-format och en kopia på kvittot från banken på den inbetalda skatten. Mer behövs inte.
Gunnar

2020-06-02 17:41:38
Oscar,
Om du ansöker om att bli spansk medborgare och blir det, får du ut den svenska pensionen brutto och betalar bara den spanska skatten.
Rätta mig om jag har fel någon.
Barbro

2020-08-13 19:44:18
Hej jag tycker systemet är krångligt o att det är ekonomiskt jobbigt att ligga ut med så mycket pengar. Skickade in alla mina papper den 1/7 ännu ej erhållit vare sig pengar eller information.
Jag tycker att efter Spansk deklaration kunde Spanska skattemyndigheten begär pengar från den Svensak motsvarighet dvs så jag slipper ligga ute med så mycket pengar


s

Pelle M