Svar: För att svara på dina frågor har jag tagit hjälp av två av Fråga Sydkustens experter, de säger följande:

Bo Wennertorp, Global Accounting:
"Först och främst gäller det att ha en affärsidé och budget, sedan bestämma företagsform (enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag). Det är ingen skillnad ur spanskt perspektiv att vara spanjor eller EU-medborgare när man startar verksamhet i Spanien. Alla behandlas lika. Ur ett mänskligt perspektiv ger ett aktiebolag mer skydd och mer seriositet över verksamheten. En enskild firma har karaktären hobby medan ett aktiebolag skapar seriositet. En enskild firma startas på en dag medan ett bolag tar cirka två månader att starta. Ett aktiebolag kräver en insats om minst 3 010 euro."

Ann-Charlotte Bergman, Consulting ACM Bergman:
"Det är inte tillåtet inom EU att särbehandla spanska medborgare gentemot EU medborgare, därför är det heller ingen skillnad om man som svensk eller spansk medborgare vill driva företag. Det finns en sambolag i Spanien, men man måste dock vara registrerad som sådan (pareja de hecho). Några fördelar i systemet är inte annat än att man kan välja gemensam eller individuell beskattning när det är deklarationsdags. Någon egentlig sambolag finns inte utan paret får själva styra sitt samboskap, det vill säga man kan göra det muntligen, skriftligen, privat, inför Notarie, och så vidare. Man kan också välja om tillgångarna ska vara gemensamma eller enskilda, allt efter egen överenskommelse. Det kan dock vara arvsskattemässigt intressant att vara registrerade som sambos."