Expertsvar:2018-04-05 09:33:38

Spanska lokaltidningar informerar att gula varningsflaggor hissats vid stränderna och räddningstjänsten har kammat kustremsan och funnit fler exemplar uppspolade på stranden än i vattnet: http://www.laopiniondemalaga.es
Mats Björkman/Sydkusten