2021-05-04 14:14:56
Pia,
lite förenklat är svaren på dina frågor följande.
Om du bor i Spanien 183 dagar eller längre per kalenderår är du skattskyldig här. Helt oberoende om du blivit klar eller inte med din residencia-ansökan.
Du är då det som kallas residencia fiscal.
En person kan ha det som kallas residencia utan att vara skattskyldig. Det är tiden som avgör detta.
Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Det är info. från Skatteverket.
Du deklarerar endast i Spanien om du har SINK-skatt på din pension från Sverige. Betalar du s.k. vanlig skatt i Sverige skall du också deklarera där.
Observera att den spanska skattskyldigheten inte tar hänsyn till vilken typ av skatt du betalar i Sverige på din pension.
Gunnar

2021-05-04 14:43:17
Tack Gunnar, dig kan man lita på i alla lägen
Pia