2022-04-04 17:07:21
Adam,
ditt svenska körkort gäller till utgångsdatum.
Det finns emellertid vissa fördelar med att byta även om du bara får giltighetstid 5 år eller tre om du har behörighet för större fordon.
Om oturen skulle vara framme och du tappar bort ditt svenska kort är det de spanska myndigheterna som skall ge dig ett nytt. Om de då redan har alla uppgifter är det enklare.
En annan fördel med att ha ett spanskt körkort om du bor här är att körkortet är accepterat som id-kort på liknande sätt som det svenska används i Sverige för legitimation.

Från DGT
Giltigheten beror på typen av tillstånd :

Klass B-tillstånd (bilar) har en giltighetstid på 10 år upp till 65 år. Från 65 års ålder är giltigheten 5 år.
Tillstånd för klasserna C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D och D + E är giltiga i fem år så länge som innehavaren inte är 65 år. Från den åldern är giltighetstiden tre år.
Tillståndens giltighet är villkorad av att innehavaren inte helt har förlorat sina poäng och att kraven för att beviljas upprätthålls.

Likaså kan giltighetstiden för de olika typerna av tillstånd förkortas om det vid tidpunkten för beviljandet eller förlängningen av dess giltighet kontrolleras att dess innehavare lider av en sjukdom eller brist som, även om det inte hindrar det, för närvarande är mottaglig för att förvärra.

Orsaker som förhindrar förnyelse:

a) Rätten att framföra motorfordon och mopeder genom domstolsbeslut.
b) Ingripandet; försiktighetsåtgärd eller upphävande av tillståndet eller licensen, oavsett om de har överenskommits i rättsliga eller administrativa förfaranden.

https://sede.dgt.gob.es


Frivilligt utbyte av EU- och EES-tillstånd
Att genomföra utbyte av EU, EES-tillstånd medan du har ditt tillstånd i kraft är helt frivilligt. Med bytet byter vi ut körkortet du hade mot ett likvärdigt spanskt körkort.

https://sede.dgt.gob.es
Gunnar

2022-04-09 23:11:38
En bekant till mig blev stoppad av polisen, han fick visa körkortet, då såg polisen hans residensia kortet. Polisen sa till att han måste ha spansk körkort. Polisen gav honom tid två månader, då fick han bråttom. Detta hände 2010 i Torrevieja
RL

2022-04-10 15:21:50
RL,
alla hade inte kunskapen om vilka regler som gällde. Nu är förhoppningsvis de flesta kunniga om vad som gäller. Från DGTs sida om svenska körkort.

”Utländska tillståndsbyten: Sverige

Uppdateringsdatum:  2020-11-17

Tillstånd från länder i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Om du är bosatt i vårt land är ditt EU- eller EES-tillstånd giltigt för att köra i Spanien medan det är giltigt. Därför är det helt frivilligt att byta ut ditt EU-tillstånd. Med bytet kommer vi att ändra körkortet du hade mot ett likvärdigt spanskt körkort, och dra in det du hade.”

https://www.dgt.es
Gunnar

2024-06-21 15:28:19
Om du tagit B-körkort i Sverige före den 1 juli 1996 behåller du rätten att köra personbilar oavsett vikt. Du får även dra ett lätt släp med en totalvikt på högst 750 kg. Om man av någon orsak blir av med kortet upphör undantaget att gälla.
MEN det gäller inte om du byter till ett spanskt körkort. Det är ett svenskt undantag.
Om du efter några år som bosatt med spanskt körkort väljer att flytta tillbaka och då än en gång behöver byta körkort byts ditt spanska mot ett nytt svenskt med samma uppgifter om när kortet först började gälla. Alltså att det togs i bruk innan juli 1996.
Men då inträffar det att ditt körkort inte har dina tidigare undantag om tyngre fordon.
Detta trots att du de facto aldrig har varit av med ditt körkort på grund av någon förseelse. Du har bara följt gällande regler och förordningar! Jag har kontrollerat detta med Transportstyrelsen och så är det.

Gunnar

2024-06-27 16:28:48
Hej en fråga. vart vänder man sej när man vill byta körkortet till ett spanskt?
Till polisen? En assesoria?
Kjell.
kjell

2024-06-27 18:54:19
kjell,
boka tid hos DGT nära dig. Om du gör ett frivilligt byte innan ditt svenska närmar sig att löpa ut kan du göra det utan läkarintyg.
Jag och många av mina vänner gjorde så. Det är nu ett antal år sedan men det var inte svårt.
https://sede.dgt.gob.es
Vad behöver du?
Bytesansökan ifylld på officiell blankett, som innehåller en förklaring om att du inte genom ett domstolsbeslut fråntas rätten att framföra motorfordon och moped och att du inte har annat EU- eller EES-tillstånd av samma typ som det begärda resp. som har begränsats, avstängts eller avbrutits.
Identifiering av den intresserade parten : giltigt original för att styrka identitet: DNI, uppehållskort eller giltigt pass.
Bostadsackreditering :
För icke-EU-medborgare: Giltigt uppehållskort.
För samhällsmedborgare: Intyg om registrering i utlänningsregistret.
I det officiella formuläret kan du uttryckligen tillåta DGT att elektroniskt verifiera din registreringsadress och IAE. Men om DGT inte får giltig information måste du korrigera den genom att tillhandahålla dokumentation.

Giltigt utländskt körkort ska bytas ut .
Antal eller bevis på betalning av att ha betalat avgift 2.3 på 28,87 € .
Nuvarande originalfotografi som mäter 32 x 26 mm. i färg och med en enkel bakgrund, tagna framifrån med huvudet avtäckt och utan mörka glasögon eller andra kläder som kan förhindra eller hindra din identifiering.
Om ditt hår på grund av din religion är täckt accepteras fotografier med slöja, men ovalen i ansiktet måste framstå som helt otäckt från hårfästet till hakan, så att det inte hindrar eller försvårar din identifiering.
Gunnar