2023-11-30 18:45:00
MK,
om du stannar längre tid än tre månader måste du registrera Certificado de registro de ciudadano de la union. Kallas oftast att man skaffar residencia. Att man registrerar sin uppehållsrätt. Är inte kalenderårsbundet.
Om du stannar längre tid än 182 dagar per kalenderår blir du skattskyldig.
Inget av detta verkar passa in på din vistelse. Du är inte någon gång längre tid än tre månader eller längre än halva året. Alltså bör pass eller nationella id-kort räcka.
Men ett NIE-nummer kan vara bra att ha.

Gunnar

2023-11-30 21:49:07
Tack för snabb svar!
Om vi åker hem till Sverige igen i februari så nollas det igen sådant fall,förstår jag rätt?
Behöver barnet få ett NIE också?
En förälder menade att barn behöver NIE för att börja på spansk skolan(hen går på privat international skola nu men om vi trivs så kanske nästa år..),medans spanska ambassadens telefonist undrade varför jag ville ansöka om ett skattnummer för mitt barn, lite dubbla meningar där..
Med vänlig hälsning,
MK

MK

2023-12-01 09:26:47
Här får du en länk till en tidigare tråd med mer eller mindre samma frågeställning. Och om nu ditt barn går i skolan här är ni nog att anse som boende här, även om ni korsar gränsen då och då, till skillnad från en turist som endast vistas här. Frågan om NIE nummer kan en skola säkert upplysa dig om. https://www.sydkusten.es
kercaz

2023-12-01 09:54:37
Jag håller med kercaz om att det kan vara oklart hur ni skall betraktas. T.ex. att turister har sina barn i spansk skola verkar lite egendomligt men möjligt eftersom ett läsår, höst- och vårtermin, inte behöver innebära att man bor mer än halva kalenderåret och därmed inte är skattskyldig.
Lagen säger att man skall registrera sin uppehållsrätt vid vistelse längre tid än tre månader i landet. Till exempel om man vistas december, januari, februari + några dagar till. Det står inget om att kortare bortvaro skall räknas in i den tiden. Det gör det däremot när det gäller hur man räknar de 183 dagarna per kalenderår som gäller för att betraktas som bosatt. Då skall kortare bortvaro inräknas.
För att slippa alla eventuella problem måste det bästa vara att registrera upphållsrätten för vistelse längre tid än tre månader. Då får du det gröna s.k. residenciakortet där ditt NIE-nummer står. Det ökar din valfrihet.

Gunnar