Expertsvar:2017-11-19 09:50:31

Om du är svensk medborgare finns det ingen tidsgräns för hur länge du får vistas i Spanien, ej heller krävs något "arbetsvisum". Du bör skaffa dig NIE-nummer och om du vistas mer än halva året i Spanien ska du deklarera här.
Mats Björkman/Sydkusten
2017-11-19 20:01:22
Det finns bra info om frågorna på http://europa.eu
http://europa.eu
Gunnar