Expertsvar:2017-11-19 09:50:31

Om du är svensk medborgare finns det ingen tidsgräns för hur länge du får vistas i Spanien, ej heller krävs något "arbetsvisum". Du bör skaffa dig NIE-nummer och om du vistas mer än halva året i Spanien ska du deklarera här.
Mats Björkman/Sydkusten
2017-11-19 20:01:22
Det finns bra info om frågorna på http://europa.eu
http://europa.eu
Gunnar

2020-10-09 09:29:16
Hej!
Det stämmer inte riktigt, eller hur?
Läs här:
https://europa.eu

Anders

2020-10-09 09:36:21
Anders,
vad stämmer inte?
Gunnar

2020-10-09 15:53:57
Hej! Förlåt om jag var otydlig.
Om man läser här https://europa.eu
så kan man läsa att om man stannar mer än tre månader i Spanien, då måste man anmäla det på La Oficina de Extranjeros.
Anders

2020-10-09 16:06:55
Anders,
helt riktigt! Tre månader är en gräns för vistelse med enbart id-handling. Sedan måste du registrera din uppehållsrätt. EU-medborgare ansöker inte om uppehållstillstånd om de har ekonomiska resurser för att klara sig själva.
Om du stannar 183 dagar eller längre per år blir du skattskyldig.
Här kan du läsa den spanska versionen. http://www.interior.gob.es
Gunnar

2020-10-16 07:45:48
@Gunnar

Nu blir jag förvirrad. Du skriver följande:

-” Sedan måste du registrera din uppehållsrätt.
EU-medborgare ansöker inte om uppehållstillstånd om de har ekonomiska resurser för att klara sig själva.”

Så vilket är det som svensk EU-medborgare med ordnad ekonomi?

Måste jag ansöka efter 3 månader, eller inte?


me

2020-10-16 08:50:54
me,
Svaret är ja. Det måste alla.
Gunnar

2020-10-19 12:31:44
Är det inte så att, ansökan bara behövs om man bor längre än 90 dagar per 180-dagarsperiod?

Den som bor tex. 1 jan-29 mars o sedan åker ut ur Spanien för att återkomma 1 sept - t. ex. 29 november, ska väl då inte behöver registrera sig och därvid uppvisa försörjningsförmåga.
akb

2020-10-19 14:16:04
akb,
du har två olika typer av frågor.
Enklast att svara på är andra stycket. Där är svaret nej eftersom du inte bor längre perioder än tre månader per gång och totalt kortare tid än 183 dagar/år.
Svar på din första fråga är att om du vistas/bor längre tid än tre månader måste du registrera dig hos polisen (ex-18). T.ex. 1 december - 2 mars. Alltså inte nödvändigtvis kalenderår. Om du bor 183 dagar eller längre per kalenderår skall du också registrera dig. Du skall då betala skatt i Spanien. Du betraktas då som permanent bosatt.
Gunnar

2022-10-23 22:14:20
Hej!
Min svärmor med sambo (pensionärer)bor i hennes nyköpta lägenhet i Spanien, från 15 september till ca 15 april. Måste de då registrera sig?
Tess

2022-10-23 22:16:45
Tess,
ja!
Gunnar

2022-11-04 12:36:14
Hej! Kan jag gå in på vilken polisstation som helst?
Heter det något speciellt på spanska?
Tack på förhand.
Monica

2022-11-04 18:19:07
Monica, läs under punkt 2http://www.boeke.se
kercaz

2023-04-20 12:35:42
Är gift och min fru har NIE nummer.
Min fråga är. Är hennes NIE nummer personligt eller gäller hennes NIE nummer för mig också?
En annan fråga: Behöver man uppdatera NIE nummer hos den lokala polisen efter 3 månader?
Christer Lindström Stockholm

2023-04-20 15:19:35
Christer Lindström Stockholm,
NIE-numret är personligt på samma sätt som personnummer i Sverige.
Liksom personnumret gäller NIE-numret ”för evigt”.
Däremot kan du ibland uppmas skaffa ett nytt intyg med NIE-numret. Men inte heller det är alltid nödvändigt.
Om du stannar längre tid än tre mån i följd är du skyldig enligt lag att låta registrera din uppehållsrätt (om du kan försörja dig själv). Då får du ett s.k. residenciakort (grönt) med NIE- nummer. Det kortet behöver aldrig bytas om du inte själv vill. Du måste bara byta om du ändrar namn eller adress.
Gunnar

2023-05-24 14:38:04
Om man har köpt lägenhet och har nienummer. Du betalar 2 skatter för lägenheten. Är det samma ändå att vara 3 månader åt gången och Max 183 dagar per år?
Ann

2023-05-24 14:42:58
Ann,
ja. Du är turist om du bor kortare tid än 183 dagar.
Gunnar

2023-07-16 16:03:37
Vad händer om man bor längre tid än 3 månader och inte registrerar sig/anmäler det?
Sophie

2023-07-16 16:08:40
Sophie,
vad händer om du kör för fort och ingen märker det? Ingenting.
Gunnar

2023-07-17 15:53:27
Gunnar
Tack🙏 för ditt givande svar🙄
Det hade jag kunnat räkna ut själv🤪
Jag undrar såklart om man blir påkommen i t.ex passkontrollen?
Hoppas på ett svar som ger mig något😃
Sophie

2023-07-17 16:33:40
Sophie,
jag kan inte komma med ett mer utförligt svar. Om någon myndighet skulle vilja kontrollera om du bor i Spanien längre tid än halva året så går det att göra. Men risken verkar vara obefintlig om man inte på något sätt påkallar myndighets uppmärksamhet.
Att dom vid passkontroll skulle märka det vid inresa händer inte eftersom man vid inresa från annat eu-land inte passerar passkontroll.
Men varför inte göra registreringen? Man kan få användning av residenciakortet. Kortet gäller utan krav på förnyelse. Om man skulle vilja flytta permanent är den registreringen avklarad.
Gunnar

2023-07-17 18:55:50
STORT TACK 🙏 🤩 för ett vettigt svar😃

Vad har man mer för användning av recidensiakortet?
Sophie

2023-07-17 19:39:41
Sophie,
om du skall göra större köp som bil eller hus efterfrågas ofta NIE-nummer blankett. Ibland ett som inte är äldre än tre månader. Tre månader är en i Spanien väldigt vanlig tid för blanketter. Har du ett grönt residenciakort behöver du inte springa och skaffa ny blankett. NIEnumret finns där. Det finns andra fördelar också. Nöjer mig dessa.
Gunnar

2023-07-17 20:22:24
Gunnar
TACK🙏 för svar🤩
Sophie

2023-08-02 17:08:57
Hej
Jag ska semestra i Spanien 1 okt 23- 31 sep 24. Det blir alltså 2 månader under 23 och 10 månader under 24. När ska jag ansöka om NIE? Direkt vid ankomst till Spanien eller efter att första tre månaderna löpt ut. Observera att det gäller enbart semester.
Vad händer om jag stannar bara två månader under 23 och sex månader under 24. Omfattas jag då av 183 dagars regel eller spelar kalenderår ingen roll?
VH/ Mougglan
Mougglan

2023-08-02 17:43:58
1. Nie nummer är ditt spanska ID/skattenummer, det behöver du för i princip allt. 2. Residencia skall du ansöka om inom 3 månaders vistelses slut, du skall kunna visa att du har inkomst/eller medel på banken, utöver det en sjukförsäkring som täcker sjukvård. 3. Du blir skattskyldig vid vistelse som överskrider 183 dagar/ kalenderår.
kercaz

2023-08-02 17:44:17
Mougglan,
med de datum du skrivit blir det 3 månader 2023 och 9 månader 2024. Totalt ett år.
Om du stannar längre tid än 3 månader i följd skall du låta registrera din uppehållsrätt hos polisen. Det gör du i början av vistelsen. De månaderna är inte kalenderårsbundna.
Skattskyldigheten är per kalenderår. För 2023 blir du inte skattskyldig. Om du stannar högst 6 månader 2024 blir du inte skattskyldig. Om bor 9 månader skall du också betala skatt. Då anses du vara bofast och inte turist. Då får du inte köra din svenskregistrerade bil. Om du stannar högst 6 mån 2024 kan du använda din svenskregistrerade bil som turist. Bilen får vara i trafik med utländska plåtar 6 mån per kalenderår.
Gunnar

2023-08-02 17:47:56
kercaz,
nu tror jag vi är överens.
Gunnar

2023-08-02 18:31:52
Gunnar
Tack Gunnar för dina svar. Och tack att du rättade min felräkning. 🙏👍
Mougglan

2023-08-02 22:52:14
Gunnar, det brukar vi nog vara för det mesta, lite olika tolkningar ibland bara.
kercaz

2023-08-03 18:37:30
Jag var i kontakt med Policia Nacional idag angående certifikat för EU-medborgarskap, som krävs om man är i landet längre än 3 månader. Som pensionär kräver de att man visar att man får pension och att man skaffar hälsovårdsförsäkring samt att man visar att man har minst 6800 euros på banken. Jag trodde att europeiska hälsokortet räckte, men tydligen behövs försäkring och pengar på kontot också. Stämmer det?
OscarP

2023-08-03 19:08:17
Ja, du har fått rätt uppgifter.
" Människor som inte är engagerade i arbete i Spanien måste tillhandahålla dokumentation som överensstämmer med följande två villkor:
1. Sjukförsäkring, offentlig eller privat, från Spanien eller annat land, under förutsättning att den ger skydd i Spanien under perioden sökande kommer befinna sig i landet likvärdig med den som tillhandahålls av ”el Sistema Nacional de Salud” (motsvarande National Health System). Pensionärer uppfyller dessa villkor om de kan bevisa, med lämpliga intyg, att de har de rätt till hälso- och sjukvård i den stat från vilken de får sin pension.
2. Tillhandahållande av tillräckliga resurser för sig själva och för familjemedlemmar för att inte bli till en belastning för Socialstyrelsen i Spanien under den tid de bor.
Ackreditering av tillhandahållande av tillräckliga resurser kan göras på ett flertal sätt, förutsatt att de är tillåtna enligt lag, såsom via intyg om bostad, giltiga checkar, underlag som intygar kapitalinkomster eller innehavande av kreditkort. För kreditkort behövs ett uppdaterat bankintyg fastställa kortets kreditmängd.
Bedömningen av tillräckliga resurser görs på individuell basis och med hänsyn till den sökandes situation med familj.
För tillräcklig ackreditering behöver sökande inneha resurser som är större än det belopp som varje år fastställs under lagen av Presupuestos Generales del Estado."

Intyget om vård som nämns är det som du kan ansöka om från FK OM du skriver ut dig från Sverige, alltså flyttar på riktigt. Det kan ta flera månader att få det utfärdat i så fall.

kercaz

2023-08-03 19:24:54
Komplettering till kercaz utmärkta info.
Eu-kortet är ok som efterfrågad sjukförsäkring.
När du flyttat och ansöker från Sverige om intyg för att bli inskriven i spanska motsvarigheten till Försäkringskassan ansöker du om eu-kort och intyg om rätt till vård i Sverige. Det förutsatt att du har pension från Sverige. Eu-kortet forsätter alltså att vara från Sverige även om du bor i Spanien

Från Försäkringskassan:
Jag är pensionär. Varför kan jag inte få ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård innan jag flyttar till ett land inom EU?
Så länge du bor i Sverige kan du inte få ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård. Du omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning tills du flyttar till det andra landet.

Även om intyget godkänns hos motsvarigheten till Försäkringskassan först efter flytten, så gäller intyget retroaktivt från det datum som du är registrerad i det andra landet.


Vad gör jag om jag flyttar till ett annat land inom EU och jag blir sjuk innan mitt intyg om registrering för hälso- och sjukvård godkänts?
Om du flyttar till ett land inom EU/EES eller Schweiz och du blir sjuk på resan dit, så använder du ditt svenska EU‑kort.

Om du blir sjuk i det land som du har flyttat till innan ett intyg om registrering för hälso‑ och sjukvård godkänts betalar du hela kostnaden själv och kan sedan ansöka om ersättning från myndigheten i landet. Spara kvitton och kom ihåg att det bara gäller allmän vård och att du inte kan få tillbaka patientavgiften.
https://www.forsakringskassan.se
Gunnar

2023-08-04 11:19:47
Tack för de snabba svaren.
OscarP

2023-08-04 11:48:33
kercaz & Gunnar
Vill tacka er båda för era raka och innehållsrika svar.🙏
Mougglan
Mougglan

2023-08-07 08:26:25
Hej!
Jag funderar på vad som är bäst för mig…
Delägare i bostadsrätt i Sverige. Innehar räntekonton och aktier för ca 200.000.
Jag är även ensam ägare till en lägenhet i Spanien. Tänker ibland att det vore ekonomiskt bättre att bli resident i Spanien.
Tänker leva på mina bankkonton då jag ej är pensionär ännu, ca 5 år kvar dit.
Kan jag fortfarande stå kvar som delägare i Sverige?
katt på räntor i svensk bank skattas väl i Spanien men jag slipper en skatt på lägenheten i Spanien bla.
Tänker jag fel isf varför?


Anna

2023-08-07 09:28:48
Anna om du läser igenom alla svar ovan i tråden så kan du nog dra dina slutsatser själv, att flytta till Spanien för att slippa en liten skatt på en fastighet? Du blir skattskyldig på dina inkomster efter 183 worldwide.Det är det enda som gör att du slipper 210 skatten. Eller tänker du bo i Sverige och bara vistas här kortare perioder? Skriva ut dig från SE? Svårt att ge svar. Så läs mer och återkom om du undrar mer.
kercaz

2023-08-07 09:41:14
Hej!
Tack för snabb återkoppling!
Jag skulle i första hand vilja stanna mer än 183 dagar men ändå ha möjligheten att vara i Sverige ca 4-5 mån per år. Därför har tanken att bli resident kommit. Då jag varken har lön eller pension utan ska leva på sparade pengar kanske jag missat nåt…
Funderar mest på ev nackdelar med att bli resident kontra att enbart kunna vara i Spanien 182 dagar.

Anna

2023-08-07 10:00:39
Hej Anna,
för att kunna få uppehållstillstånd i Spanien måste du antingen jobba eller studera i landet, vara pensionär eller egen företagare. Om du ska leva på det du har på ditt bankkonto måste du i princip vara miljonär. Du har rätt att vistas lagligt i Spanien i 90 dagar per 180 dagars period. 183 dagar är gränsen för att slippa deklarera och har inget med residentia att göra.
OscarP

2023-08-07 10:04:54
Den här artikeln från 2015 kan kasta lite mer ljus på frågan https://www.sydkusten.es
OscarP

2023-08-07 10:52:34
Oscar P,
nu blandar du in regler för tredjelandsmedborgare din kommentar. Det finns inget 90 dagar per 180 dagar för eu-medborgare. Antingen är du 183 dagar eller längre per kalenderår och då är du skattskyldig i Spanien eller så vistas du som turist kortare tid. Dock är du skyldig att registrera dig hos polisen för s.k. kallad residencia om du är längre tid än tre månader i följd i landet. Ej nödvändigtvis per kalenderår.
Om du har medel att försörja dig själv och inte ligger samhället till last ansöker du inte om uppehållstillstånd. Du låter registrerar din uppehållsrätt hos polisen som eu-medborgare! Som EU-medborgare har du rätt att bo var som helst inom EU men måste respektera de olika ländernas krav på registrering!
Gunnar

2023-08-07 11:11:12
Hej ni o tack för engagemang!
Låt säga att jag har tillräckligt med kapital för att lätt klara mig utan pension o inkomst i ett antal år till pension.
Jag vet allt om registrering men vad jag undrar av någon som är längre fram i processen att ev tillbringa mer tid i Spanien har stött på problem/ fördelar med att ”bara” kunna vistas 182 dagar.
Söker nåt som kanske kan få vågskålen att tippa över åt nåt håll.
Hörde tex tal om en kvinna som bott i Spanien i 5 år slapp skatta på vinsten av husförsäljningen. Mer sådana saker…
Fördelar/nackdelar vid tex läkarvård, skatter…sånt som kanske inte är så lätt att läsa sig till eller ”tänk på…”
Tack,
Anna

Anna

2023-08-07 12:23:07
Anna, det enda sättet att ta med sig vården från SE till ES är allmänpension eller sjukersättning och du måste då skriva ut dig ur SE den processen är lång och tidskrävande.
Om du tänker behålla ditt boende i SE skulle jag aldrig skriva ut mig, om du tänker lämna allt och så är det en annan fråga.

kercaz

2023-08-07 12:30:07
Gunnar, det var det jag menade, att man har rätt att vistas i Spanien i 90 dagar per 180 dagars period utan att registrera sig. Vill man registrera sig så kommer det upp frågan om hur man tänker livnära sig under vistelsen samt om hälsoförsäkring. Om man inte registrerar sig så kan man få åka på böter om man blir ertappad. Det var i alla fall den information jag fick av Policía Nacional.
OscarP

2023-08-07 12:42:00
OscarP,
blanda inte in 90 per 180 dagar. Det är för tredjelandsmedborgare. Inte för EU-medborgare. Det stämmer inte! Du kan vara upp till 90 dagar utan att registrera dig och på nytt en period på upp till 90 dagar oberoende av hur lång tid det är mellan besöken. Kortfattat gäller registreringsskyldighet vid vistelse längre tid än tre månader i följd och skattskyldighet vid boende 183 dagar eiier längre per kalenderår.
Gunnar

2023-08-07 12:51:28
Gunnar, då fick jag fel information från polisen. Dvs, om jag t.ex. åker över gränsen till Frankrike efter 89 dagar i Spanien och tillbaka dagen efter så gäller det igen 90 dagar? Bra att veta. Tack!
OscarP

2023-08-07 13:12:58
OscarP,
man blir inte förvånad längre över att polisen svarar fel Britter är trots allt fortfarande den stora utlänningsgruppen och vissa myndighetspersoner blandar ihop regler. Man kan t.o.m. läsa att man kan få ett TIE kort och ha det som id. Som nästan alla vet kan inte vi EU-medborgare få ett sådant. Men bli inte förvånad om någon påstår det. En tjänsteman hos Sabadell vägrade i början inse fakta. Det rättades till.
Se om upp till tre månaders vistelse https://administracion.gob.es
Gunnar

2023-08-07 13:37:46
Är det någon som kan bistå mig i hur man kan bevisa att man har tillräckligt att leva på som pensionär? Jag äger en bostadsrätt i Stockholm och en lägenhet i Spanien samt får min pension insatt på ett bankkonto i Sverige och gör månatliga överföringar till ett bankkonto i Spanien för att betala räkningar och göra diverse inköp. Räcker det med att jag visar upp kontoutdragen eller måste jag ha någon sorts intyg om att jag får pension från Sverige översatt till spanska?
OscarP

2023-08-07 16:33:31
1. Det räcker inte att bara åka över gränsen. Du bör åka till ditt hemland och vistas där en period. Dock inte 180 dagar som Gunnar redan svarat dig. 2. Om du tar hjälp av en Gästfria så bör de kunna hjälpa dig, för du kan få varierande svar, men om jag minns rätt så hade jag pengar på banken och visade insättningar/mån de anger att du ska ha så du klarar dig. Du behöver inte nämna dina fastigheter i det läget. MEN en heltäckande sjukförsäkring inkluderande sjukhusvård. Eller om du är utflyttad, rätten till vård genom intyg från FK sk 120 men det finns fler namn på den blanketten. Googla på det.
kercaz

2023-08-07 16:35:19
Sorry E120 ska det vara.
kercaz

2023-08-07 16:49:56
Inte Gästfria :-) utan Gestoria,
kercaz

2023-08-07 17:57:42
Tack Kercaz, muchas gracias :-)
OscarP

2023-09-06 20:01:17
Nu fick jag mitt EU-certifikat hos Policía Nacional. Det de krävde var att man visade att man har mer än 6800 euros på ett bankkonto samt att man har heltäckande hälsoförsäkring. Min bank utfärdade ett saldocertifikat (kan ta upp till 48 timmar) vid en viss tidpunkt och jag tog en försäkring hos Sanitas och fick ett certifikat på det också. Förutom det fick jag betala 12 euros i taxa på en bank. En gestoria ville ta 250 euros för att hjälpa mig med detta. Jag tog bara en halvtimmes rådgivning hos dem á 40 euros. Det kan vara svårt att boka en tid hos närmaste poliskontor via internet. De släpper få tider varje dag. Sök på "cita previa extranjeria" för att komma till tidsbokningen och ansökningformuläret samt formuläret för att betala taxan.
OscarP

2023-09-12 00:55:42
Till Anna kolla HD, Högsta domstolen prejudikat. Man kan, som utlandssvensk INTE tillbringa 5 mån i Sverige, utan att bli skattskyldig. Man kan tillbringa 3 mån i rad men inte 4. Mån 4 kan du tillbringa en annan månad, du kan även dela upp den i dgr/ veckor. Som utlandssvensk har jag en almanacka och den antacknar jag i. Tar med den överallt till Spanien, Sverige och Norge. Lämnar Spanien inom 3 mån för minst 24 Tim. Håller koll på dagarna i Norge, där jag jobbat och tillbringat mer än 10 år och sen Sverige med sitt krångel. Blir enklare om några år för då kommer jag inte att orka resa så mkt. En tröst i alla fall. Tänk dig för Anna. Bor i Uk, som inte längre är medlem i EU. Har funderat på att bosätta mig i Norge men har min lilla fam i London.
Pirrelille

2023-09-19 03:40:17
Hej,

Har jag förstått detta rätt? Om man är i Spanien 3 månader och sedan åker till Sverige i en vecka för att sedan återvända till Spanien i tre månader till, då behöver man inte skaffa NIE-nummer?
Om man sedan vill vara längre är det residencia som gäller?

Om man jobbar på distans mot Sverige som egen företagare, gäller i så fall samma regler då?
Astrid

2023-09-19 08:00:29
Gällande beskattning blir man inte automatiskt skattskriven i Spanien efter 183 dgr. För detta krävs att man aktivt flyttar ut från Sverige och begär att bli resident i Spanien. Har man sina bolag i Sverige och tar ut svensk lön i Sverige gäller inte 183 dgr. Dock kan det vara problem med Försäkringskassan som har en 6 månaders regel å andra sidan en 12 månaders.
Det går även ta ut lön i i eget ägt AB i Spanien och betala till Spanska försäkringskassan (även om man även har Svensk lön)
Det är otroligt svårt för en myndighet att kontrollera hur många dagar.

Jon

2023-09-19 10:38:20
Astrid,
om du skall vistas så länge i Spanien och inte ha ett NIE-nummer blir det krångligt. Om man inte tänker flytta kan spanska ambassaden hjälpa till med NIE-nummer. Om du tänker flytta skall ansökan göras i Spanien enligt information jag fått från spanska ambassaden i Stockholm.
Skyldigheten att registrera din uppehållsrätt gäller vid vistelse längre än tre månader i följd. Inte kalenderårsbundet.
Om du vistas 2 x tre månader under ett kalenderår med kortare frånvaro kan det därför betraktas som att du bor längre tid än 182 dagar. Då skall du skatta i Spanien.

Det är huvudlinjen.

Sedan finns det flera undantag som kan påverka detta.
Se t.ex följande från spanska skatteverket.
”Fysisk person bosatt i Spanien

När har en fysisk person bosättning i Spanien?

Interna bestämmelser
Föreskrifter: Artikel 6 IRNR -lagen

Det är underförstått att en fysisk person har sin vanliga vistelseort i Spanien när någon av följande omständigheter inträffar :

Stanna i Spanien i mer än 183 dagar under kalenderåret. För att fastställa denna vistelseperiod räknas din sporadiska frånvaro, såvida du inte styrker din skattemässiga hemvist i ett annat land. I fråga om länder eller territorier som klassificeras som skatteparadis (1) kan Skatteförvaltningen kräva bevis på bevarande i nämnda skatteparadis under 183 dagar under kalenderåret.

För att fastställa varaktighetsperioden räknas inte tillfälliga vistelser i Spanien som är en följd av de förpliktelser som avtalats i kulturella eller humanitära samarbetsavtal, utan kostnad, med de spanska offentliga förvaltningarna.

Att den huvudsakliga kärnan eller basen för dess verksamhet eller ekonomiska intressen ligger i Spanien, direkt eller indirekt.

Likaså kommer det att presumeras, om inte annat bevisas, att en skattskyldig har sin vanliga vistelseort i Spanien när, i enlighet med de tidigare kriterierna, den make som inte är lagligt separerad och de minderåriga barn som är beroende av honom har hemvist i Spanien.

Dessutom kommer fysiska personer med spansk medborgarskap som styrker sin nya hemvist i ett skatteparadis ( 1) att fortsätta att ha status som skattebetalare för den personliga inkomstskatten, både under den skatteperiod då de gör bytet av hemvist som i efter fyra skatteperioder.

En individ kommer att vara bosatt eller icke-bosatt under hela kalenderåret eftersom bytet av hemvist inte innebär att skatteperioden avbryts.”
https://sede.agenciatributaria.gob.es

Att man kan ”gå under radarn” och inte upptäckas om man är längre tid i Spanien är nog alla medvetna om. Men det kanske också är en moralisk fråga. Skall man skatta där man utnyttjar resurser i samhället eller skall man försöka hålla sig undan och låta andra betala? Speciellt som det genom dubbelbeskattningsavtalet det nästan inte kostar något extra att registrera sig som bofast.
Som pensionär med pension från Sverige är den stora fördelen att du har full sjukvård både i Sverige och i Spanien. En värdefull förmån.
Gunnar

2023-09-19 11:22:51
Tack för svar,

För att få NIE nummer måste man vad jag förstått få in en viss summa på ett konto varje månad. Om man inte får in så mycket pengar och därför inte får NIE-numret kan man alltså inte på laglig väg vara längre i Spanien än tre månader?

Jag jobbar en del online och kommer att bo gratis under en period i Spanien, jobba väldigt lite och känna efter om jag ska flytta till Spanien och där starta autonomo. Jag kommer behöva mer än tre månader för att veta och på grund av liten inkomst kanske inte få NIE-numret. Därav min fråga.
Astrid

2023-09-19 11:30:40
Astrid,
nu blandar du ihop NIE-nummer och residencia-registrering. Inte alltid samma sak även om det kan har med varandra att göra. Googla på detta.
Gunnar

2023-09-19 11:41:17
Astrid,
en ganska informativ sida är den här. På engelska. Den tar upp nästan alla typer av registrering och kort. Även för tredjelandsmedborgare. Alltså inte för eu-medborgare.
https://www.klevvera.com
Gunnar

2023-09-19 11:48:05
Nej, jag blandar inte ihop dem. Min fråga gäller NIE-nummer, inte residencia. Som jag skrev så kommer antagligen inte min inkomst att vara tillräckligt stor för att få NIE men jag behöver mer än tre månader på plats för att veta om jag ska bosätta mig där eller inte.

Jag vet att jag vare sig jag ska starta autonomo eller inte ska registrera residencia efter ett halvår. Jag har bott i Spanien tidigare utan NIE. Jag hade inget behov av det då, och pluggade vilket gjorde att jag inte heller behövde skaffa det pga landets regler, men nu ska jag ju inte plugga och då är reglerna annorlunda.

Jag har googlat men inte hittat svaret så hoppades på klarhet här. Tack ändå.
Astrid

2023-09-19 12:17:26
Astrid, jo du blandar ihop informationen. Det som Gunnar skriver är alltid korrekt. Lita på honom. Det finns fler direkt felaktiga svar högre upp i tråden, men de är inte Gunnars.
kercaz

2023-09-19 12:48:24
Astrid, du kan få NIE utan att ha en inkomst. Det behövs om du ska öppna ett bankkonto, köpa en bostad eller t.ex. teckna avtal. Men du betraktas som turist och då gäller 90-dagars regel för vistelse. Om du ska vistas längre så bör du skaffa ett Certifikat på att du är EU-medborgare, ett slags ID-kort utan foto där NiE-nummer och adress i Spanien finns med. Det är för att få detta du måste visa att du har inkomst så att du kan klara dig och heltäckande hälsoförsäkring. Jag som pensionär behövde bara visa att jag hade mer än 6800 euros på mitt spanskt bankkonto plus hälsoförsäkringen.
OscarP

2023-09-19 12:54:31
OscarP,
ditt blåa EU-kort gäller som intyg för sjukvård för att registrera din uppehållsrätt.
Gunnar

2023-09-19 13:52:48
OscarP,
man måste inte ha minst 6800 € på banken i Spanien. Det är inte alla som kan visa ett sådant belopp.
Som pensionär kan man visa sin pensionsutbetalning. Det räcker med en relativt låg pension för att få registrera sin uppehållsrätt.
Gunnar

2023-09-19 15:07:07
Till Astrid, jag vet INTE allt betr. NIE-nummer. Jag har sånt nr sen 1980. Det krävs, om man t ex köper fastighet/lgh. Om man vistas upp till 180 dgr per kalender och har vistats i 24 timmar i Sverige/UK efter 90, har m inga problem. Jag har pratat med massor av personer i många år: svenskar, tyskar, britter, fransmän och norrmän. ALDRIG har jag hört talas om, att man riskerar att råka ut för några problem. Jag har även talat med spanjorer om allt möjligt, undervisat i tyska, spanska och engelska i 44 år, så tror, att jag förstått rätt. De enda superstora problemen i Spanien är: nr 1 husockupanter, hyresgäster, som förstör/ inte betalar hyra/ vägrar flytta ut och dyl, och nr 2: de Olika arvslagarna, som gäller. Med kalenderår menas inom EU, såvitt jag vet 1 Jan till 31 dec. Detta gäller INTE i Uk, där ett kalenderår följer det så kallade skatteåret d v s 6 april till den5 april påföljande år.
Pirrelille

2023-09-19 22:43:26
Hej Gunnar, det är som sagt inte självklart vad som krävs, men jag fick informationen av både Polisen och av en gestoría som är specialiserad på migrationsfrågor att det enklaste är att köpa en hälsoförsäkring och att visa på ett saldo på bankkontot på minst 6800 euros. Det funkar säkert också på det sättet du skriver, men jag visade också kontoutdraget från mitt svenska bankkontot där jag får pensionen utbetald och de var inte intresserade av den. Lustigt, då man kan ha 6800 euros på sitt konto idag, men inte ens 1 euro dagen därpå. Försäkringen är dyr när man är uppe i 64-års åldern, men man får en del för det som man inte får med FK-försäkringen, t.ex. tandvård och reseförsäkring i upp till tre månader utanför EU. Man kan sänka försäkringen till co-pago efter ett tag så det blir billigare.
OscarP

2023-10-30 21:07:06
Hej jag undrar om jag ska flytta till Spanien ska nämligen föda mitt barn där och vågar inte föda barnet i Sverige pga av rädsla att det ska tas på sjukhuset ifrån mig. Jag är i 3 månaden nu och jag behöver vara i Spanien från och med nu tills barnet är fött? Under tiden tänker jag leva på min sjukpenning från Sverige och hyra ut min lägenhet. Jag väntar på min sjukpension men den tar upp till ett år att få. Måste jag vänta ytterligare 3 månader innan jag kan åka till Spanien och föda för då måste jag registrera mig förlorar jag då min inkomst från Sverige från försäkringskassan? Eller kan jag med eu kortet få hjälp med födseln efter 6 månaders period ??? Kommer dem kolla om jag inte rest mellan till Sverige ? Svar gärna tack
Josefina

2023-10-31 06:46:05
Josefina, vet inte riktigt hur jag ska svara på dina frågor. Men i det stora hela så nej, du kan inte genomföra din plan som du beskriver den. 1. Sjukpenning får du bara om du vistas i Sverige, annars måste du ha det beviljat från FK. 2. EU kortet är för akutvård. 3. Om du stannar här och väljer att föda här så registreras barnet även här, finns det några tecken på att du har svårt att ta hand om barnet så kopplas de sociala in även här. Så mitt råd är att du stannar i Sverige, går på mödravården och tar hand om dig själv och ditt lilla barn som du väntar. Lycka till.
kercaz

2023-10-31 07:05:29
Från Försäkringskassan om sjukpenning och resa.

”Om du ska resa inom EU/EES, till Schweiz eller Storbritannien så behöver du normalt sett inte göra någonting. Men om du ska resa till Turkiet eller ett annat land utanför EU ska du ansöka om att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ansök innan du reser genom att logga in på Mina sidor eller använd blanketten.16 okt. 2023”
https://www.forsakringskassan.se
Gunnar

2023-12-04 20:08:07
Hej jag vill flytta helt till Spanien spelar ej var får man någon form hjälp med sysselsättning exempelvis bidrag eller likande ?
Flytta helt

2023-12-05 10:30:04
det fins många bidrag att få.
bostadbidrag, sosialbidrag renta basica osv.
här ska vi alla leva och må bra i solen.
velkomen.
mijas pueblo

2023-12-05 15:07:00
Flytta helt,
eftersom du inte kan försörja dig får du söka uppehållstillstånd. Med största sannolikhet kommer den att avslås.
EU/EES- medborgare har rätt att flytta till annat land inom unionen om man inte ligger landet till last. Då söker man inte om uppehållstillstånd utan man låter registrera sin uppehållsrätt.
Gunnar

2023-12-08 19:17:31
Rekommenderar verkligen bostadsinnehav på Kanarieöarna! Allt är bättre i Spanien UTOM just byråkratin… Trots att jag ägnat befängt mycket tid åt att LUSLÄSA information, har jag fortfarande(!) ett par obesvarade frågor: 1. Jag har mitt NIE nummer som certifikat på ett vitt papper. Kommer jag fortfarande att få mitt NIE nummer på ett grönt kort om jag registrerar min uppehållsrätt hos Polisen? 2. Är det isåfall KORTET som t.ex. ger mig rabatt på resande inom Spanien o andra fördelar?
Dramatica

2023-12-08 19:58:29
Dramatica,
1 ja
2 ja. Resor till och från fastlandet är billigare för registrerat bofasta på öarna.
Gunnar

2023-12-08 22:22:51
Svar till Dramatica. För att få rabatterade resor inom Spanien måste du registrera dig i det kommunala registret, skaffa ’padron’. När du har ’padron’ kan du få ’certificado de viaje’, ett papper som gäller 6 månader och ger dig rätt till de rabatterade resorna.
RM

2023-12-09 01:29:38
Supertack till er båda, riktigt bra jobbat med de snabba svaren! :-)
Dramatica

2023-12-09 04:15:45
Dramatica, när jag för 10 år sedan, kom med flyg fr Sverige, behövde jag en tågbilj till Alicante jag visade leg/ pass och frågade efter rabatt. Personen sålde då ngn typ av penspapper och sen betalade biljett och fick 25/35% rabatt. I aug 2023 hade jag med min hund på väg från flyget till London och behövde åka tåg i Frankrike. På denna tåglinje fanns ingen pens rabatt. Men om jag köpte en rabattkort för 30 euros, skulle det berättiga till 35% rabatt i 12 mån i 4 regioner. I Frankrike betalar man ganska mkt för hunden. Min vägde 4,5 kg och satt mest i en väska.
Pirrelille

2023-12-09 11:28:12
Ha! Kaxigt att slänga fram det bara sådär… ;-) Här på Fuerteventura, kan man som icke resident köpa ett pay-as-you-go busskort för några Euro och erhålla otroliga 10% rabatt(!) på resorna med bussen…

Men jag vill ju åt the ”JUICY” discount, -den där sköna, där man ENDAST betalar 25% av ”turistpriset” för båtresor och är berättigad till MÅNADSKORT på bussen istället! (20€/mån för att få åka hur mycket buss man vill! Och exempelvis 5€ istället för 20€, för båtresor över till Lanzarote…) Guld värt för mig som drar igång jakten på den perfekta tomten för dome-houses och teaterscen, nu efter storhelgerna… ;-)(Drömmen är en EGEN TEATER, för det ska vara ROLIGT att jobba, anser jag!) Vänner i forumet, vill ni vara med? Tack annars för en ovärderlig källa till information! :-)
Dramatica

2023-12-09 11:33:57
Dramatica,
registrera din uppehållsrätt, residencia, så att du officiellt blir bosatt!
Gunnar

2023-12-09 12:07:20
Undrar om man har "Padron" var/hur får jag certificado de viaje?
Monica
RM

2023-12-09 12:31:10
Absolut, Gunnar! Prio 1 nu. Visst är det EX-18 som är rätt blankett? Alla andra detaljer har jag redan på plats.
Dramatica

2023-12-09 12:55:44
Dramatica,
ja.
Gunnar

2023-12-09 13:02:52
Svar till Monica: Jag förstår inte riktigt vad du frågar om, men det är Ajuntamiento där du bor som utfärdar 'padron'. Googla på 'empadronamiento + ort' så hittar du nog det.
Jag vet inte om alla regioner gör likadant, men där jag bor får man ett kort i kreditkortsstorlek när man skrivit in sig i kommunen. På detta kort står ett nummer som ska användas när man ansöker om 'certificado para viajar' resp uppdaterar det.

Hur man får sitt 'certificado para viajar' när man har 'padron' kan variera mellan olika kommuner. Man kan få det på Ajuntamiento, online, via 'tourist office', och i vissa kommuner kan de som är kunder hos Caixa bank få det via en uttagsautomat mot låg avgift. Så du får höra vad som gäller i din kommun.

Men rabatterade resor gäller bara om man bor på Kanarieöarna, Balearerna, Ceuta eller Melilla.
RM

2024-01-06 23:42:13
Hej! Har missat att man ska registrera sig här i Spanien efter 3 månader, kom hit i 30/9-23 och planerar att åka tillbaka till Sverige 31/3-24, alltså stanna 6 månader. 3 månader är redan förbi, kan man registrera sig i efterhand? Har med min 5-åring. Tack!
JM

2024-01-07 00:11:35
JM,
ja det går. Inte alla som vet att de skall stanna längre tid än tre månader redan när de reser in i landet. Så visst går det att registrera sin uppehållsrätt.
https://www.policia.es
Gunnar

2024-01-07 01:11:14
RM tack för svar!
Monica

2024-01-19 13:37:52
Hej. Min fru och jag har snart varit i Spanien i 90 dagar. Vi kommer att stanna här strax under 6 månader (så vi behöver inte skriva oss här).
Vi åker runt med bil och husvagn. Ska vi anmäla vår vistelse på närmsta "ayuntamiento"? För tillfället Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Kan man i så fall bara knalla in där? Eller måste man boka innan?
Är det något problem med att vi flyttar runt mellan olika campingar och kommuner under vår fortsatta vistelse, eller kommer det dokument vi får gälla hela Spanien?
Har förstått att vi ska visa upp sjukförsäkringskortet.
Men behöver vi visa papper på vår försörjning? Eller räcker det att visa upp våra inkomster och kapital i bankappen på mobilen (som visserligen är på svenska)?
Vi har båda 2 sjukersättning och sparat kapital så det räcker.Flyttfåglarna