2024-02-11 10:52:01
En majoritet (60%) av ägarna kan förbjuda/kraftigt begränsa korttidsuthyrning i föreningen. Ägare som redan har turistlicens berörs inte av detta.

Föreningen kan också besluta att ägare som använder sina lägenheter till korttidsuthyrning ska få sina avgifter till föreningen höjda med 20%. Du kan läsa om detta i länken: https://bravolegal.es

Långtidsuthyrning berörs inte av denna lagstiftning.
RM

2024-02-11 11:34:43
Tack för svar!
Det som har förändrats är 2 domar från Högsta domstolen där uthyrning räknas som "ekonomisk vinning".
Därför kommer kommer nuvarande stadgar - som förbjuder ekonomisk vinning- att diskuteras på årsmötet.
Innebär första delen av svaret att mötet inte kan förbjuda uthyrning och i stället att ändringen blir något i stil med " turistuthyrning tillåts för de som redan har licens"
Thomas L