Expertsvar:2013-06-25 17:33:29

Jag har svårt att förstå ditt resonemang. Om du är pensionär som skattat i Sverige medan du varit yrkesaktiv är det naturligt att det är de svenska myndigheterna som bekostar din sjukvård, vare sig den utförs i Sverige eller i Spanien. Som glad pensionär som tillbringar hela eller större delen av året i Spanien åtnjuter du en mängd tjänster förutom hälsovård, som polis- och brandberedskap, infrastruktur, m m. Det är väl naturligt att du som utnyttjar detta lika mycket som spanjorer också skattar för det. Det är snarare en mängd spaniensvenskar som undrar varför de måste skatta något alls till Sverige, när de inte åtnjuter några tjänster i hemlandet.
Mats Björkman/Sydkusten
2013-06-26 14:54:50
Jag tycker fortfarande att det är ologiskt att betala full skatt i Spanien om det är Sverige som står för ev sjukkostnader som naturligtvis kan bli mycket stora/höga. Däremot är det klart att viss skatt skall betalas i Spanien, huruvida man skall betala skatt i Sverige eller ej kan naturligtvis diskuteras, men man kan ju inte som du framför att vi ej åtnjuter några tjänster från Sverige om de står för sjukkostnaderna i Spanien.
Saludos
Pelle M
Pelle M
2013-06-26 19:50:32
Är det inte så här att som fast (skriven) boende här så tillhör du det spanska sjukvårdssystemet. Alltså är det spanska staten som betalar all din sjukvård här nere. Eller är det inte så??
Om du däremot är här som turist så använder du det svenska blåa EU-kortet för att få akut vård. Det betalas av svenska staten.
Det vore ju inte mer än rättvist mot den spanska staten att fast boende svenskar betalar full skatt här nere och ingen skatt i Sverige. Och att vi då får det spanska blåa EU-kortet för akut vård "utomlands" tex när vi åker till Sverige och hälsar på.
Lennart Lundquist
2013-06-26 22:50:12
Frågan om skatt tycks alltid vara av intresse. Så även för mig. Därför skrev jag hösten 2012 till Försäkringskassan och frågade hur mycket Sverige betalar till Spanien för varje svensk pensionär som bor där. Jag fick då följande svar:
”För 2011 betalar Sverige 3 095,76 Euro för pensionär bosatt i Spanien i ett år. Beloppet räknas fram genom att ett schablonbelopp, som fastställs i Bryssel på möte med revisionskommittén där alla länder är representerade, fastställs per månad för ett aktuellt år, för Spanien 257,98 Euro per månad för 2011 som är det senaste fastställda beloppet för Spanien. Har man haft ett intyg E 121/S1 registrerat under 12 månader under 2011 blir således beloppet 3 095,76 Euro.”
Värt att notera är också att en svensk pensionär bosatt i Spanien har rätt till sjukvård i Sverige på samma villkor som en i Sverige bosatt pensionär. Alltså betydligt bättre än ett EU-kort utfärdat av Spanien som bara skulle ge rätt till akutsjukvård.
Om man bortser från pension från offentlig tjänst i Sverige (styrs av skatteavtalet mellan Sverige och Spanien) betalar alla bofasta svenska pensionärer skatt till Spanien på sin pension. Vissa med låg pension betalar ingen skatt, men deklarerar ändå sin inkomst. För att undvika dubbel beskattning betalar Sverige tillbaka skatten som betalats i Spanien.
Så visst betalar svenska pensionärer, som bor i Spanien, full skatt. Hur stor del som blir kvar i Sverige av skatten vet jag inte. Den frågan överlämnar jag gärna till någon som vet. T.ex. skatt i Sverige (SINK eller ”vanlig”) minus kvittning spanska skatten - minus schablonbelopp per pensionär - minus sjukvårdskostnad för vård i Sverige och kanske flera minusposter.

Gunnar
2013-07-03 17:40:38
PERSONER SOM PELLE M...... SKULLE NOG HA STANNAT I SVERIGE !
Yooooo
2013-07-03 22:19:04
Svar till Yoooo.

Vet inte vad du menar. med ditt inlägg,varför skulle jag stanna i Sverige? Däremot måste man väl få ifrågasätta skatt här i Spanien kontra Sverige.
Pelle M
2013-07-08 08:40:02
Generellt bör man betala skatt där man bor. Har man jobbar i både Sverige och Spanien får man givetvis pension från båda länderna. Däremot är det bara ett av länderna som kommer att stå för sjukvårdskostnaderna. Hade jag som pensionär bott i Sverige skulle man budgetera samma belopp som nu utbetalas till Spanien för att täcka sjukvårdskostnaderna. Det handlar således inte om manna från himmelen.
Jag har drivit frågan om 10 års giltighet på svenska pass samt att SINK borde sänkas till 10%.
Eftersom de svenska politikerna struntar i det, bestämde vi att strunta i dem och vi är nu spanjoren med spanska pass. Det tar oss en timme att få ut ett nytt pass som varar 10 år, efter 70 år behöver passet inte förnyas. Vi betalar inte 25% SINK utan 0% SINK eftersom vi befriats från svenskt medborgarskap. Spanien tillåter inte dubbelt medborgarskap.
Björn
2015-02-03 22:04:27
Gammal tråd....FINNS NI KVAR????

Björn, du tog visst udden av debattintresset, men som nyinflyttad tycker jag hela tråden är intressant! Framförallt vad Du, Björn, får för skatt som spansk medborgare på din pension från Sverige? Du verkar ju nöjd med den tillvaron.....
Lennart
Nyinflyttad till Spanien från Sverige (via treårsbesök i Cypern)
2015-02-04 08:24:34
Vi tillhör den gamla skolan som sparar innan vi spenderar. Det betyder att vi har andra inkomster utöver pensionerna. Jag upskattar emellertid att en svensk normalpension beskattas med ca 10% i Spanien. Vi är hängivna EU-hatare. Spanien har succesivt "Euro-anpassat" sig, vilket medfört att skatterna höjts mer än nödvändigt.
Emellertid, ekonomi är inte det viktigaste utan det faktum att man har hälsan och aktivt integrerar sig i samhället (språket).
Björn
2015-02-07 20:47:54
Hej Björn menad du att om man har en pension på ca 23000 kr/mån. så betalar man endast 10% skatt, dvs om man blir spansk medborgare?
saludos
Undrande
2015-02-07 21:04:17
Detta var min utgångspunkt: Av dagens pensionärer i åldern 65-69 år har männen en genomsnittlig statlig pension på knappt 13 000 kronor i månaden och kvinnorna drygt 10 000 kronor i månaden.
Björn
2015-02-07 23:12:59
Björn verkar ha en väldigt märklig inställning till skatter. Spanien tar enligt Björn ut för höga skatter till något som inte är nödvändigt. Oklart vad. Att en stor del av skatten går till att bl.a. upprätthålla en bra sjukvård och skolor är inget som tycks vara viktigt Att en hängiven EU-hatare skall kunna dra nytta av den fria rörligheten i EU kan man ju ha åsikter om, men det hör knappast hemma i detta forum.
En pension på 10.000 kr/mån beskattas i Sverige med ca 14 % om du har SINK-skatt. 13.000 ca 16 %.
Gunnar
2015-02-08 08:04:03
I Spanien får man ha en egen åsikt och jag är spanjor. Om mina åsikter, enligt svensk standard, är ”felaktiga” är det bara för SYDKUSTEN att raderar inläggen. Sjukvården i Spanien har varken blivit bättre eller sämre, den har varit mycket bra hela tiden. Dock, sedan Euron infördes i Spanien, har politikerna satsat mycket pengar på ”spännade projekt”. Det gick lätt att låna pengar med Euron som garant. Nu betalar vi tillbaka skulderna med ränta i form av höjda skatter. Beträffande den fria rörlighet menar jag att den inte får medföra att man ligger det nya landet ekonomiskt till last. Jag hoppas att EU håller fast vid den principen.

Björn
2015-02-09 12:12:15
Kanske tänkvärt att Sverige betalade till Spanien för år 2011 för varje pensionärer som varit registrerad med intyg E121/S1 under 12 månader beloppet 3 095,76 Euro enligt information från Försäkringskassan. Så vem som ligger Spanien till last är inte så självklart.

Gunnar
2015-02-09 16:34:41
Vi har inte avfattat något dubbelbeskattningsavtal. Inte heller har vi formulerat något avtal om sjukvård mellan EU-länder. Vi tycker det är märkligt att vi betalar skatt i Spanien och att en del av pengarna avsätts för vår sjukvård här och att Sverige samtidigt skickar ett belopp för att täcka kostnaden för vår sjukvård i Spanien. Spanien får ju därmed betalt dubbelt upp. Vad skall vi göra åt det?
Björn
2015-02-09 17:40:57
Björn, nu blev det bara trams! Det avstår jag från att kommentera.
Gunnar
2015-02-11 20:21:07
Är det inte så att skatteavtalet mellan Sverige och Spanien är uppsagt men gäller tills ett nytt kommit till stånd. Dvs vi får fortätta betala sinkskatt i Sverige.
Observer
2015-02-12 08:48:40
Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien fungerar fullt ut. Däremot lär bubbelbeskattnigsavtalet mellan Danmark och Spanien var uppsagt utan att något nytt avtal upprättats.
Björn
2015-02-13 10:22:41
Björn!

Du resonerar sunt och bra rakt igenom!
Behöver jag säga, att det stämmer väldigt bra med min egen åsikt:-)
UffeT
2015-03-02 22:10:14
Hej, jag fortsätter tråden med en fråga.
1-är skriven i sverige.
2-jobbar i spanien under mindre än 6 månader.
3-har nie o skattar i spanien.
4-läser att jag måste skatta allt i sverige OCKSÅ? hur kommer detta sig o var o när ska jag skatta i sverige? I deklarationen? ELler hur fungerar det?
kalle
2015-03-03 08:39:33
Kalle, gå in på Skatteverket och sök på ”Arbeta utomlands under kortare tid än sex månader”.
Björn
2015-03-05 12:42:21
Hur stor är pensionen i Spanien för en arbetare som fyllt 65 och är den lika stor för kvinnan, som mannen?

bggyllen
2015-03-05 19:17:03
Jag läste häromdagen att medelpensionen på Kanarieöarna i februari 2015 låg på 818,66 Euro/månad. Baskien ligger högst, 1090,82 och Extremadura lägst, 739,73.
Björn
2015-08-08 18:01:27
Hej ny här.

Någon som vet, skillnad på beskattning på fastlandet, eller gran Canaria. Som pensionär.

Mvh jp
Jp
2015-08-08 18:56:21
En stor skillnad mellan fastland och de Kanariska öarna är momsen, IVA = 21% på fastlander och IGIC på Kanarilöarna, IGIC = 7%. Å andra sidan kostar det att transportera varor till öarna och den Kanariska tullen vill ha sin beskärda del. Generellt bor man billigt på öarna.
Björn
2018-06-23 10:15:31
När vi skaffade spanskt medborgarskap måste vi skriva under att vi befriar oss från det svenska medborgarskapet. Det fick till följd att vi inte längre betalar skatt på vår svenska pension.
Björn
2018-06-23 11:51:31
Björn! Om jag förstår dig rätt...så om man bosätter sig i Spanien, OCH avsäger sitt Svenska medborgarskap, så betalar man ENDAST skatt på sin allmänna pension i Spanien?
Jag trodde inte man kom undan SINK...men det kan man alltså?
UffeT
2018-06-23 13:20:56
UffeT,
se skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. Sid. 27. Artikel 18 och 19. Där finns information om en del av avtalet.
https://www4.skatteverket.se
Gunnar
2018-06-23 14:13:56
UffeT. Det räcker inte med att vara bosatt i Spanien för att ”slippa betala SINK”, man måste ha/skaffa sig ett spanskt medborgarskap och man kan inte avsäga sig det svenska medborgarskapet förrän man erhållit det spanska.
Sverige tillåter dubbelt medborgarskap, inte Spanien. Är man EU-medborgare måste man vänta i tio år innan man ens kan ansöka om medborgarskap. Då får man genomgå två prov, det ena för att visa att man talar spanska, det andra att man har grundläggande kunskaper om Spanien. Felet med Sverige är kravlösheten, menar jag.
Fortfarande betalar vi 15% skatt i Sverige på utdelningar från de aktier som vi lät stanna kvar. Den skatten drar vi emellertid av i den spanska deklaration.

Medan utvecklingen i Sverige ständigt går bakåt har den i Spanien utvecklats mycket positivt.
Tappar man exempelvis bort sitt nationella ID-kort (DNI) utfärdas ett nytt på 14 minuter på Polisstationen. Kortet gäller i tio år. När man fyllt 70 år behöver man inte förnya ID-kort och PASS. Här har vi riktiga banker, kontanter, excellent sjukvård, låg brottslighet mm. Brinner en bil så beror det oftast på tekniska fel.

Att vi ansökte om spanska medborgarskap hänger samma med att Sverige gick med i EU. Då blev det knöligt för oss att förnya våra svenska pass.

https://youtu.be

Vi drabbas inte av att S+MP+V höjde SINK med 25% från årsskiftet (från 20% till 25%).
Fortfarande betalar vi 15% skatt i Sverige på utdelningar från de aktier som vi inte tog med oss. Den skatten drar vi emellertid av i den spanska deklaration.
Björn
2018-06-23 14:46:16
Men Björn du tar väl upp utdelningen från Sverige i din spanska deklaration och betalar skatt i Spanien på beloppet som du skattar 15 % på i Sverige? För du menar väl inte att du betalar totalt 0 % på utdelningarna? Alltså ingen skatt någonstans.
Gunnar
2018-06-23 15:14:40
Men Björn du tar väl upp utdelningen från Sverige i din spanska deklaration och betalar skatt i Spanien på beloppet som du skattar 15 % på i Sverige? För du menar väl inte att du betalar totalt 0 % på utdelningarna? Alltså ingen skatt någonstans.
Gunnar
2018-06-23 16:30:42
Gunnar. På aktieutdelningar betalar man i Spanien 19% skatt upp till 6.000 Euro. I intervallet 6.000 - 50.000 Euro betalar man 21% skatt. På utdelningar över 50.000 Euro betalar man 23% skatt. Fram till 2015 behövde man inte betala skatt på aktieutdelningar som inte översteg 1.500 Euro. Man får självfallet inte göra avdrag om man inte deklarerat någon vinst. För att förhindra dubbelbeskattning får vi därför dra av de 15% vi redan betalt i Sverige.
Björn
2018-06-23 18:26:24
Björn, helt riktigt. Vi som inte är spanska medborgare kan ju inte dra av den svenska skatten i spanska deklarationen utan får istället kräva tillbaka från Sverige den skatt som dragits innan pensionen skickats. Resultatet blir detsamma. Ingen dubbelbeskattning.
Ha en fortsatt trevlig Midsommar!
Gunnar
2018-06-23 19:05:58
Gunnar. Som en glad spanjor får jag tillönska alla: ¡Feliz Noche de San Juan!
Det firar vi just natten mellan 23:e och 24:e juni. Syftet med festen med eldar är att ge mer makt till solen.
Det är precis vad som behövs. Halva 2018 har gått och det har aldrig under våra snart nitton år på Kanarieöarna varit så molnigt och kallt. Vi har upplevt den kallaste majmånaden på trettio år, påstås det. Den globala uppvärmningen har uppenbarligen gått i ide.

Björn

2022-10-06 12:13:09
Expertsvar Mats Björkman
Nog bidrar Pelle;
Köp av :
Boende
Bil
Mat
Resor
Försäkringar
Sjukvård
Fritidssysselsättningar
Etc. till Spanskt näringsliv samt 21% moms
på alla varor och tjänster till Spanska Staten
contribuiente

2022-10-06 12:38:12
Tiden går och när vi förnyade våra spanska nationella ID-kort fick vi veta att det var en rejält tilltagen giltighet, fram till 1.1.9999. Det beror på att ID-korten inte behöver förnyas för oss som fyllt 70 år.
Björn

2022-10-06 13:20:31
Björn,
det är bara att gratulera dig och andra spanska medborgare som är 70+!
Vi svenska medborgare får fortsatt förnya våra nationella id-kort vart femte år. I somras kostade kortet 100 kr, så även en svensk 70+-are hade råd med ett.
Men man kan tycka att fem år är för kort tid även om vi närmar oss kanten.
Gunnar

2022-10-09 13:40:32
contribuiente:

Du har fel angående 21% moms på "alla varor och tjänster till Spanska Staten"
Korrekt moms är 4, 10 och 21% i Spanien
M

2022-10-09 14:51:17
Vi har just avslutat en god lunch på Teneriffa , en kycklingbröst och en calamares romana, 0.5 l rött vin och kaffe. Det kostade 20.80 och inkluderade 7% kanarisk moms.
Björn