Expertsvar:2020-08-06 08:23:35

Som framgår i Sydkustens artikel har åtminstone två av de tre häktade männen kopplingar till ett flyttbolag. Det är ej liktydigt med att samtliga som arbetar på flyttbolaget skulle sitta häktade. Då ett flertal kunder uttryckt att de har sina tillhörigheter låsta hos bolaget är det ganska naturligt att vi försökt nå någon representant för en kommentar, men kunnat styrka att det i dagsläget varit omöjligt.
Mats Björkman/Sydkusten

2020-08-06 10:56:27
Sverige är som en öppen bok
Initialerna i ursprungsartikeln stämmer bra med styrelsen:
https://www.merinfo.se
Boken