Expertsvar:2021-04-27 11:25:04

Vi har fått hjälp av Torrequebrada Golf att svara på denna fråga:
"Lagstiftningen beträffande bekämpningsmedel är samma inom hela EU. Det som brukas på golfbanorna är främst gödningsmedel och inget preparat är skadligt för levande varelser. Detta styrks av det faktum att många arter lever i denna miljö, som fåglar och sköldpaddor. Den höga förekomsten av insekter och gnagare lockar även en stor mängd rovfåglar. Golfbanorna fungerar som regelrätta naturreservat där djurlivet frodas och växtligheten bidrar dessutom till att skapa en särskilt ren och syrerik luft."
Mats Björkman/Sydkusten

2021-04-27 15:49:47
Hej!
Vad skönt att ni tagit reda på fakta och att golfbanorna är förskonade.
Det jag personligen noterat, är besprutningen av ogräs. Ofta går de runt med en ryggsäcksliknande hink på ryggen och sprutar med ett rör. Jag förmodar att det är något i stil med Round-up, och jag förstår att det är godkända produkter men dessa kemikalier är cancerframkallande om man utsätts för det ofta. Round-up är miljöförstörande. Eftersom jag då är gravid är jag lite orolig över detta eftersom dessa medel används mycket mer här än i Sverige.
Vågar man plocka frukt och bär på gemensamma ytor? Har upptäckt fantastiska mullbärsträd i denna stad till exempel. En gång såg jag en man klädd i en vit” dräkt” som uppenbarligen sprutade något hälsofarligt mot en cypresshäck. Då blev jag faktiskt lite rädd...


Linda

2022-11-25 09:59:26
Men alltså, använder man Round-up på golfbanorna? På grund av de stora ytorna blir det ju enorma mängder på grund av de stora ytorna. Att något är godkänt är inte likvärdigt med att det är hälsosamt!
Round-up är förbjudet på många håll i världen och det har även planerats för ett förbud inom EU. Jag blir nu inte så lättad över att experten här meddelar att produkterna är godkända. Redogör för vilka produkter som används istället.
Linn