SVAR: Vi har konsulterat ditt ärende med spanska trafikverket. Reglerna är tydliga men tillämpningen är inte helt okomplicerad. Om du är resident i Spanien får du inte köra en utlandsregistrerad bil. Du måste i så fall registrera om den samma månad som du blivit resident och sedan har du uppskov att köra bilen upp till sex månader totalt, tills den fått spanska skyltar.

Om du inte är resident i Spanien får du köra en svenskregistrerad bil, så länge den är maximalt sex månader i landet. Om den är längre än sex månaders ska den enligt reglerna registreras om till spanska skyltar. För att kunna göra detta som icke resident måste du skaffa dig ett NIE-nummer för icke residenta, det vill säga ett spanskt skattenummer för att kunna betala registreringsavgifter, spansk bilskatt med mera.

En tredje lösning är att skaffa turistskyltar för bilen.

I ditt fall, i den händelse att du inte är resident och där du ibland är mer än sex månader om året i Spanien och ibland inte, är lösningen inte enkel. Då det är svårt att påvisa hur länge bilen funnits i landet kan du chansa och strunta i att registrera om bilen till spanska plåtar. Om du skulle råka ut för en ovanligt nitisk polisman riskerar du både böter och att få bilen beslagtagen.

Spanska trafikverkets informationsnummer är 060. Tyvärr betjänar de endast på spanska.
2013-07-05 22:45:46
Tack. Bra post om att köra svenskregist bil i Spanien. Endast en fråga som framgår av din post. Det du skriver om "en ovanligt nitisk polisman riskerar du.."
HUR KAN POLISEN VETA HUR LÄNGE BILEN VARIT I LANDET? Fattar inte. Egentligen kan ingen veta det. Du kan säga att bilen varit 3 mån, och ven kan motsäga det? Enda sättet är att avkräva kolla på flygticket, och det verkar inte rimligt att de gör.


Sarko
2013-07-06 08:26:17
Så länge som ingen märker att man bryter mot bestämmelser och lagar händer inget. Så är det med allting, Men hur skulle det då bli?
Gunnar

2020-05-25 15:21:35
Hej!
Tack för en bra och informativ sida. jag är inne på sidan varje dag då vi har hus i Iznate. Jag körde ner vår svenskregistrerade bil och släpvagn förra året och har fått olika uppgifter, om jag använder bilen mindre än 6 månader per år så kan den vara svenskregistrerad, om inte så måste jag spanskregistrera både bil och släpvagn. Jag har fått pris på detta och för bilen kostar den ca 1700 Euro och för släpvagnen ca 2500 Euro. Det är mycket pengar. Enligt den EU lagstiftning jag hittat så är det ok att köra svenskbil mindre än 6 månader per år, men bevisbördan är tuff. Häls Elisabeth
Elisabeth

2020-05-26 19:00:28
Guardia Civil kan inom några minuter få all information om ditt fordon från transportstyrelsen i Sverige via sina mobiler!
Typ besiktning etc! Egen erfarenhet!
Ifall du använder bilen på spanska vägar betalar du avgifter i Spanien är deras motivering!
Your choice!
Jesper
Jesper

2020-05-26 20:36:43
Hej Jesper!
Tack för svar, detta är kanske en dum fråga, kan jag betala vägtrafikskatt i Spanien också utan att bilen är spanskreggad? Jag kan besikta bilen i Spanien och få intyg på detta. Räcker det för Guarida Civil?

Elisabeth

2022-03-25 09:41:29
Hej
Om man är nere i Spanien längre än 6 månader och under denna tid lämnar Spanien för t.ex. Portugal under t.ex. en vecka börjar tiden ticka från inresan ifrån Portugal?
Sören
Sören

2022-03-25 10:39:03
Sören,
om du är längre tid än 6 mån (182 dagar) per år skall du anses vara bofast och skattskyldig i Spanien. Då får du inte köra utlandsregistrerad bil i Spanien. Om du är turist får du köra din svenska bil. Den får vara i trafik i högst sex månader per år.
Gunnar

2023-01-28 10:20:59
Om jag har bilen parkerad i Spanien och kör mindre än 6 mån/år så får bilen körförbud i Sverige. Får man köra med den i Spanien eller gäller körförbudet även i Spanien?

Bengt

2023-01-28 10:46:24
Så här svarade en handläggare på Transportstyrelsen på fråga om svenskregistrerad bil med utgången besiktning som måste till Sverige för nytt godkännande.

Vi på Transportstyrelsen anser såklart att våra körförbud gäller överallt i alla länder. Att man åker över Öresundsbron innebär inte att ett körförbud försvinner. Och då är det, som jag skrev till dig tidigare, upp till respektive land att avgöra om man får köra ett fordon med körförbud där.

Vi vet inte vad som gälller i andra länder för svenskregistrerade fordon med körförbud och det är inte heller vår roll att hålla reda på det.
En lösning för dig vore kanske att besikta bilen i Spanien. Den besiktningen går inte att få registrerad i det svenska vägtrafikregistret, men den besiktningen kanske räcker för tyska myndigheter för att visa på att bilen är trafiksäker. Men det är upp till tyska myndigheter att avgöra det.

Gunnar

2023-01-28 13:00:25
Svar till Bengt: Det är olagligt att köra med en bil i Spanien som inte har godkänd besiktning från det land där den är registrerad. Att besikta en svenskregistrerad bil i Spanien hjälper inte.
RM