Expertsvar:2021-04-18 14:37:37

Hej Elvi,
Det krävs inga tester vid inrikesresor i Spanien, däremot råder region- och provinsperimeterkarantän i Andalusien.

Dessa är de enda giltiga skälen för att få bryta en perimeterkarantän, oavsett om den är regional, provinsiell eller kommunmässig:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-04-18 15:19:02
Tack för svaret!får vi inte stanna en vecka i Malaga och ta flyget hem via Köpenhamn till Sverige?
Elvi

Expertsvar:2021-04-18 20:17:11

Hej Elvi,
Transit är undantaget men det gäller vid genomresa, inte för en veckas turism.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten