Branden uppstod på söndagsmorgonen på terrassen till baren la Librería, mittemot fyren på strandpromenaden. Lågorna uppstod bland utemöbler som var staplade på terrassen och spred sig först till en pergola och sedan vidare in i baren, efter att värmen spräckt glasdörrarna.

De två angränsande lokalerna till höger om baren nåddes också av branden. Brandkåren brukade två timmar på att släcka lågorna, men trots att röken nådde ända till de högsta våningarna krävdes ingen evakuering av fastigheten.