Åtgärden vidtogs 23 augusti, en vecka efter att videon spridits på sociala nätverk. Den är tagen på kvällen i industriområdet La Ermita och visar hur de två kommunarbetarna helt naturligt plockar upp sammanlagt sex stora sopsäckar intill en container. Istället för att slänga upp dem i sopbilen går de dock några steg bort och slungar plastsäckarna från ett räcke, ned i bäcken som passerar under.

Efter att de slängt påsarna fäster de containern i sopbilen och tömmer den, innan containern ställs tillbaka och arbetarna åker vidare i bakdelen av lastbilen. Enligt de som spridit filmen är det inte första gången detta skett.

Kommunens renhållningsråd Diego López säger till Diario Sur att agerandet är ”oacceptabelt”. De två renhållningsarbetarna riskerar att prickas för upp till tre olika förseelser, både av typen miljöbrott och tjänstefel.

Se videon på Facebook:
https://www.facebook.com