Mellan april och september registrerade lokalbussarna två miljoner passagerare. Sedan kommunen införde gratiskortet för mantalsskrivna i kommunen har det delats ut nära 57 000 kort. Av dessa är 9 670 pensionärskort.

Kommunledningen finner att många börjat pendla kollektivt tack vara gratiskortet. Införandet sammanföll med att en stor del av lokalbussarna i Marbella byttes ut mot helt nya.

Samtliga mantalsskrivna i kommunen har rätt att erhålla kortet gratis och resa utan kostnad. Det har samtidigt uppdagats att i vissa fall brukas kort av personer som ej är behöriga, för vilket det ska införas fler stickprovskontroller.

Andelen resenärer som reste med gratiskortet under de fem första månaderna uppgick till nära 63 procent.