Kommunens högsta ansvarige i San Pedro, Javier García, konstaterar att tunnelbygget ej löst trafikproblemet på ett tillfredsställande sätt och att situationen blir värre för varje dag. Trafikstockningar uppstår dagligen mellan San Pedro och Puerto Banús och situationen är ännu värre under högsäsong.

Det är inte bara fordonstrafiken som fungerar otillfredsställande, utan även möjligheterna för fotgängare att ta sig fram i området. Därför tänker kommunledningen kräva brådskande investeringar på den statliga motorvägen A7, för att bland annat uppföra en tredje fil för fordonstrafiken, i vardera riktningen.