Enligt vittnesuppgifter deltog mer än ett hundratal personer i festen, varav ett 30-tal har blivit föremål för polisanmälan. Polisen hade mottagit ett flertal telefonsamtal angående evenemanget, som uppgavs bryta mot gällande säkerhetsnormer på grund av pandemin, framför allt det nattliga utegångsförbudet.

En polispatrull som befann sig i närheten tog sig dit och kunde bekräfta att det hördes musik från den tillhörande restaurangen Lov. De begärde förstärkning, då lokalen har ett flertal utgångar. Festen hölls för stängda dörrar och medan några av deltagarna försökte fly när polisen tog sig in, gömde sig andra i olika utrymmen på diskoteket och inne på restaurangen.

Det är inte första gången som polisen slår till mot Olivia Valère under pågående pandemi. I mitten av juli avbröt polisen en konsert där mer än 150 personer hade tagit sig in olovligen i lokalen, förutom de 350 personer som reserverat i förväg. I början av augusti tvingades diskoteket stänga tillfälligt, efter att en person i personalen testats positivt för Covid-19.