Sjuksköterskorna i Marbella hade varslat om strejk med anledning av att myndigheterna inte åtlydde en dom i den andalusiska regionaldomstolen från juli 2018. Den fastställer att vårdpersonalen har rätt till ersättning för den tid där skiften överlappar varandra, då information utbyts mellan inkommande och utgående personal.

Sjuksköterskorna ägnar normalt minst 20 minuter utöver sitt ordinarie skift åt att dela information om patienterna med sina kollegor, i samband med avlösning. Detta har de hittills inte ersatts för, trots domstolsutlåtandet för mer än två år sedan som fastställer detta.

Sjuksköterskorna i Marbella har nu fått gehör för sina krav, men det gäller fortsatt exempelvis inte undersköterskorna.