Sedan 2017 efterlyser Marbella kommun att den aktuella sträckan ska förses med en tredje fil i vardera riktningen, något som ännu inte ens kommit till planeringsstadiet. Ej heller den fotgängarviadukt som åberopas vid Puerto Banús, där ett flertal dödsolyckor inträffat när personer försökt korsa motorvägen till fots.

Trafikproblemen vid San Pedro Alcántara är inget nytt, men de förväntades upphöra när genomfarten under jord färdigställdes för drygt tio år sedan. Det blev stor skillnad när genomfartstrafiken leddes under samhället, men ganska snart började det åter uppstå trafikstockningar mellan San Pedro och Puerto Banús. Orsaken är att det finns ett flertal påfarter på sträckan samt att antalet boende och fordon på kusten ständigt ökar, inte minst väster om Marbella.

Kommunens högste representant i San Pedro Alcántara, Javier García, säger till Málaga Hoy att problemet är så stort att det uppstår dagliga trafikstockningar även under lågsäsong, främst på morgonen och eftermiddagen. När det dessutom är högsäsong eller det uppstår någon trafikincident registreras kilometerlånga köer.

Såväl lokalstyret som företagsorganisationer och boendeföreningar kräver en lösning, som dock inte ligger runt hörnet. Investeringarna som krävs är stora och ett av de mest efterlysta åtgärderna är att avgiften på betalmotorvägen ska hävas på den aktuella sträckan. Om detta inte kan ske permanent så åtminstone när det inträffar någon trafikincident som förvärrar situationen på kustvägen ytterligare.

En annan lösning som ligger än mer fram i tiden är förlängningen av kusttåget, som trots otaliga löften fortfarande lyser med sin frånvaro.