Det senaste året har den utländska befolkningen som är registrerad i Marbella ökat med hela 4.670 personer, från 46.354 till 51.024 vid årsskiftet. De utgör nära en tredjedel av hela befolkningen i kommunen, som är uppe i 161.870 personer. Som vanligt beräknas det verkliga antalet invånare vara avsvärt högre än den registrerade och just många utlänningar ser fortfarande inte till att mantalsskriva sig, av olika skäl.

Tidningen Diario Sur har intervjuat kommunens utlänningsråd Remedios Bocanegra, som uppger att det fortfarande finns en utbredd missuppfattning om att det skulle ha några skattemässiga konsekvenser att registrera sig. Faktum är att den enda ekonomiska konsekvensen är att de mantalsskrivna invånarna har rabatter på exempelvis fastighetsskatten IBI liksom tillgång till gratis lokalbuss. Däremot innebär mantalsskrivning inte att man automatiskt blir skattepliktig i Spanien.

Det distrikt i Marbella som har störst andel utlänningar är Nueva Andalucía. Där är 16.381 av de 19.909 mantalsskrivna invånarna är utlänningar. Det motsvarar 82 procent. På andra plats hamnar östra Marbella, det område som kallas Las Chapas, där utlänningarna också är i majoritet och utgör 56 procent av befolkningen. I San Pedro Alcántara utgör utlänningarna 27 procent medan de i centrala Marbella endast är 16 procent.

Internationella händelser har påverkat fördelningen av utlänningarna i Marbella. Inför Brexit ökade antalet britter som registrerade sig och de gick om marockanerna som den enskilt största utländska befolkningsgruppen. Efter en liten nedgång förra året uppgick antalet mantalsskrivna britter vid årsskiftet till 5.647 personer och marockanerna till 5.020.

Kriget i Ukraina som bröt ut förra året har i sin tur lett till att den ukrainska befolkningen i Marbella gått om antalet ryssar och förvandlats till den tredje största mantalsskrivna gruppen. De gick från 2.719 för ett år sedan till 4.121 vid årsskiftet. Även antalet ryssar har ökat i Marbella det senaste året, men i mindre grad och var vid årsskiftet 3.156 mantalsskrivna.

Det finns mer än 130 olika nationaliteter mantalsskrivna i Marbella kommun och av dessa har 13 länder endast en representant. De är Lichtenstein, San Marino, Tajikistan, Mauricius, Burundi, Gabón, Namibia, Angola, Uganda, San Marino, Trinidad & Tobago, Belice och Vanuatu. Det skriver Diario Sur.