Som journalist sitter det i ryggmärgen att återge relevant och sanningsenlig information, men man vill samtidigt inte skrämma upp allmänheten mer än nödvändigt. Därför finns ett litet filter, medvetet eller omedvetet, som gör att man ogärna återger de mest oroväckande nyheterna eller prognoserna (hos seriösa journalister, som inte är besatta av att generera klick, vill säga..!).

När jag läser inlägg från svenskar som ifrågasätter de gällande restriktionerna i Spanien, som uttrycker irritation över att man inte kan samåka till flygplatsen eller som skildrar hjältemodiga resor genom Europa till fäderneslandet så inser jag att även de mest skrämmande nyheterna måste nå fram. För många förstår uppenbarligen inte att människor just nu dör i tusental bara i Spanien, att siffran kommer att fortsätta stiga och att var och en av oss är potentiella smittspridare.

Så med detta sagt kommer nu en särskild nyhetsförteckning till alla er skeptiker. Håll till godo!

Akut brist på material Trots myndigheternas försäkran om motsatsen är det uppenbart att sjukvårdspersonalen saknar nödvändig utrustning. Det gäller inte minst skyddskläder för sig själva, som ansiktsmasker och rockar. Det gör att vårdpersonalen kan smitta mängder av patienter innan de upptäcker att de redan bär på viruset.

Brist på sjukvårdare Spanien skar ned rejält på offentligvården under den ekonomiska krisen och personalstyrkan har aldrig kommit upp i närheten av vad den var tidigare. Lägg därtill att mängder av vårdare smittas och tvingas försätta sig i karantän, så är det lätt att räkna ut att bristen på sjukvårdare är enorm.

Riskgrupperna större i Spanien Befolkningen i Spanien är bland den äldsta i världen. Det gör att riskgrupperna är särskilt omfattande och det förklarar bland annat också varför dödligheten i Spanien i Covid-19 (cirka 5,5 procent) är mer än dubbelt så stor som genomsnittligt.

Spaniens kurva värre än Italiens Utvecklingen av coronafall i Spanien är högre än den var i Italien vid samma tidpunkt i krisen. Medan man i Italien dessutom tidigt vidtog åtgärder som att skärma av hela regioner har detta endast skett marginellt i Spanien - och sent. I Italien är antalet smittfall snart upp i 50 000 och fler än 4 000 personer har avlidit.

Många dör ensamma Hittills är den övervägande majoriteten av de som avlidit i Spanien äldre. Många har dött på grund av coronahärdar i ålderdomshem. Där släpps anhöriga ej längre in, så deras mormor, morfar, farmor, farfar, far eller mor, morbror, moster, farbror eller faster, ligger svårt sjuk och i många fall dör utan någon kär vid sin sida. De anhöriga får i de flesta fall inte ens samlas för att sörja förlusten, på grund av smittrisken (en av de första stora smitthärdarna inträffade just vid en dödsvaka i Baskien).

Inte bara äldre och sjuka dör Även om de som avlider i Covid-19 övervägande är äldre och personer med tidigare sjukdomar är yngre och friska ej utanför riskzonen. Flera som avlidit i Spanien är yngre personer som var fullt friska, bland dem två polismän som inte ens hade fyllt 40 år.

Patienter kommer lämnas att dö En av de stora flaskhalsarna i vården är det begränsade antalet respiratorer. När det ej längre finns tillräckligt många kommer läkarna tvingas besluta vilka patienter som blir utan. Protokoll håller redan på att upprättas där den normala principen att patienter vårdas i turordning upphör och ersätts av att de som har längst levnadsmöjligheter kommer att prioriteras. Med andra ord, ju äldre och sjukare man är desto större risk att man ej kommer att få den vård man behöver.

Karantänen blir långvarig Den nuvarande krissituationen kommer att bestå så länge smittkurvan växer okontrollerat. Dessutom är det troligaste att vi kommer att få stå ut med en stegvis minskning av restriktionerna, innan vi kan återgå till våra normala liv. Trots den hoppfulla utvecklingen i Kina består karantänen där på många håll, tre månader in i krisen.

När du nu läst detta tar jag mig friheten att göra en uppmaning. Sluta syna restriktionerna för att finna kryphål. Gå istället om möjligt längre i din egen karantän, än den som påbjuds. Att man tillåts åka och handla mat betyder inte att du behöver göra det varje dag eller flera gånger om dagen, ”för att det är skönt att komma ut”. Om du tillhör det privilegierade släktet som har husdjur, ge dig inte ut på kilometerlånga promenader flera gånger om dagen bara för att du tror att du kan. Smit inte över till grannen för att ni bägge är uttråkade och ta för sjutton den extra kostnaden det innebär att inte samåka till flygplatsen, om du trots allt ska ut och resa.

Om det är något svenskar utmärker sig för är att tänka och agera kollektivt. Det inkluderar att föregå med gott exempel. Visst kan man tycka att det förefaller harmlöst att promenera ensam i det fria, men problemet är att när omgivningen ser det så vill de göra samma sak. Och då uppstår plötsligt trängsel, åtminstone i tätbebyggda områden. Jag har av den anledningen själv med resignation accepterat att promenader vid min närliggande strand måste vänta.

Just nu handlar det om att rädda liv. Allt annat är tyvärr ovidkommande.