(Publicerad 2013-11-29) Föga hade vi kunnat ana att vår inventering av de svenskar som vilar på Engelska kyrkogården i Málaga skulle leda till så spännande och inte minst omfattande dokumentation. När forskningen inriktades på Svenfors hittades inte bara tidningsklipp och obduktionsrapport utan till och med en svartvit film med pastorn som kan ses på Internet.

Sven Gerhard Svenfors, född Svensson, var inte spaniensvensk. Han avled 27 maj 1963 av en hjärtinfarkt under en semestervistelse i Fuengirola. Familjen ville hemförlova honom, men omständigheterna skulle göra att hans kropp till slut begravdes i Málaga.

Mystik efter dödsfallet
Det är något av ett mysterium vad som skedde med Svenfors efter hans död. Pastorn avled hastigt 27 maj 1963, 67 år gammal, på sitt semesterhotell Mare Nostrum. Hans anhöriga bad om att han skulle skickas hem till Sverige och hänvisade till Svenfors reseförsäkring, men bara två dagar efter dödsfallet uppgav spanska obducenter att kroppen var i så dåligt skick att den inte gick att balsamera.

Den svenske diplomat som fick uppgiften att handlägga dödsfallet var Ulf Dinkelspiel, senare svensk EU-minister. Han konstaterar i en rapport 29 maj att all dokumentation finns för flygtransporten av kistan, men samma dag förs denna alltså till Málaga, där Svenfors sedermera begravdes på gravplats D:607. Platsen är utmärkt med ett enkelt järnkors och graven är idag mycket nedgången.

Fem barn
Sven föddes i Kumla i oktober 1895, som första barn till skohandlare Lars Svensson som då var 36 år gammal. Efternamnet Svenfors tog han sig under studietiden på prästseminariet, då det fanns en annan Sven Svensson i årskullen. Han prästvigdes i Strängnäs 1920 och gifte sig året därpå med Katarina Olin, från Stockholm, som var farmaceupt.

Sven Svenfors började som brukspredikant i Brevens Bruk i Alster församling (Örebro län). Han blev 1923 komministern i Tysslinge församling, också i Örebro, där han invigde den nya komministerbostaden. Tillsammans med sin hustru får de sammanlagt fem barn, av vilka den yngste föds efter att de flyttat till Bromma.

Ej döv själv
I sitt arbete kommer Svenfors i kontakt med Manillaskolan i Örebro och han lär sig teckenspråk. Han blir sedermera 1927 dövstumspräst, en titel som han endast delar med fyra andra i hela Sverige. Det är efter detta som han flyttar med hela familjen till Västerled i Bromma.

Sven Svenfors var själv inte hörselskadad, men brann för de dövas sak. Han tecknar mycket skickligt under sina gudstjänster och utmärker sig även för sin karisma och sin mäktiga sångröst. Pastorn publicerar ett flertal skrifter, varav en ordbok om teckenspråk.

Så här uttryckte sig kyrkoherde Thuresson i en minnestext om Svenfors: "Jag tror att jag aldrig har mött en människa med samma intensiva, rastlösa och ändå uthålliga kraft som Svenfors. Bara några människor har haft samma glädje och lust i arbetet som han."

Dottern berättar
Sydkusten har varit i kontakt med Svens dotter Dagmar, som hunnit fylla 88 år. Hon berättar att hennes pappa, på grund av sina många engagemang, ofta var borta från hemmet.

Tillsammans med Dagmars mor Katarina skapar Sven Svenfors i slutet av 30-talet ett semesterhem för döva på Riis Herrgård, utanför Karlstad. Som bland annat lärare vid Manilla-seminariet ger Svenfors under 30 år ut Dövas kyrkoblad och är aktiv i Dövas Afrika-Mission. Dagmar kan dock inte minnas att hennes far själv någon gång skulle ha besökt den afrikanska kontinenten.

I maj 1963 reste Svenfors på semesterresa till Costa del Sol, i regi av Europaresor. Han tog in på hotell Mare Nostrum, där han alltså avled av en hjärtattack, 67 år gammal.

Året före sin död fick Sven Svenfors träffa kung Gustaf VI Adolf. Det skedde i samband med Manillaskolans jubileum och paret Svenfors fångades på bild tillsammans med den svenske monarken. Ceremonin hölls i Konserthuset i Stockholm och kungen lovordade Svenfors skickliga teckenspråk, efter att pastorn under ceremonin bland annat vågat sig på att teckna Kungssången.

En predikan av Sven Svenfors på teckenspråk filmades 8 mars 1959 av Sveriges Television, i Manilla kyrksal i Stockholm. Filmen är 16 minuter lång och kan ses på Internet, på följande adress:
http://euscreen.eu

Fakta: Barbro Sändh