Förslaget hade presenterats med anledning av att den nya djurskyddslagen, som gått vidare från parlamentet för behandling i senaten, slutligen undantar arbetsdjur. Det gäller bland annat jakthundar, polishundar och droskhästar. Ledamoten från Ciudadanos i fullmäktige Noelia Losada efterlyste att tjänsten med hästdroskorna slopas genom att droskägarnas licenser köps ut av kommunen och ersätts av tillstånd för exempelvis transporter med eldrivna fordon. Losada påvisade att veterinärrapporter styrker att droskhästarna lider av de långa och ansträngande arbetspassen.

Motionen fick endast stöd av ledamöterna från Unidas Podemos medan både PP och PSOE röstade emot. De senare motiverade sin ståndpunkt med att slopandet av hästdroskorna måste ske successivt, med hänsyn till droskägarna och deras familjer, som har verksamheten som sitt levebröd.