Beslutet fattas mot bakgrund av den kontrovers som de allt fler nyckellådorna väckt. Det är ett förfarande som rekommenderas av exempelvis den ledande uthyrningsportalen Air BnB då den förenklar incheckningsprocessen för såväl värdar som gäster. Istället för att värden inväntar hyresgästerna personligen på en avtalad tid placeras nycklarna till bostaden i ett förvaringsskåp och gästerna får en kod med vilken de kan öppna skåpet när det bäst passar dem.

Kontroversen ligger i att många av dessa förvaringsboxar, några utformade som hänglås, fästs på fasader eller räcken på öppen plats. Det är dessa som lokalpolisen kommer att ta bort, medan boxar som är fästa på privat egendom eller innanför porten till fastighetshus tillåts vara kvar.

Problem har främst uppstått i de gamla stadsdelarna i Málaga stad, där allt fler bostäder hyrs ut på korttid till turister.