Sedan IKEA invigde sitt varuhus i Málaga har de haft över 42 miljoner besökare. Av dessa var 82 procent från Málagaprovinsen, sju procent från Granada, fyra procent från Córdoba och tre procent från Jaén. Bara det senaste året har det registrerats tre miljoner besökare, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med föregående år.

Jubileet har även firats med en officiell ceremoni i närvaro av nyligen omvalde borgmästaren i Málaga Francisco de la Torre och direktören för varuhuset Linus Frejd.
–Det senaste året har vi investerat fyra miljoner euro i förbättringar av utställningsområdet för att öka köpupplevelsen genom att erbjuda inspiration, förbättra köpprocesserna och bättre anpassa oss till behoven hos hushållen i Málaga, citeras Linus Frejd av Málaga Hoy.

När det gäller hållbarhetsåtgärder främjar butiken grön mobilitet genom att installera 31 laddstationer för elbilar i år, varav 25 procent kommer att vara snabbladdare.

Se SK-tv när Linus Frejd håller tal under ceremonin.