Málagas Lågutsläppszon, ZBE, kommer att övervakas av ett system med 93 kameror, som redan nu genomgår tester. Böterna för att köra in i området utan tillstånd kommer att vara 200 euro, vilket är samma som för andra otillåtna områden i staden. Under det första året efter att förordningen träder i kraft kommer dock inga böter att utfärdas, för att ge förarna tid att anpassa sig.

Enligt tidningen Diario Sur innebär den nya förordningen en förenkling jämfört med den hittillsvarande från 2006 och fastställer hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen på samtliga gator med endast ett körfält i varje riktning. På de gator där det saknas trösklar mellan körbana och trottoar är hastighetsgränsen 20 kilometer i timmen, medan den på vägar med två eller fler körfält per riktning är 50 kilometer i timmen.

Systemet för övervakning av ZBE läser av bilens registreringsskylt och skickar data i realtid om var fordonet är skrivet. Inget miljömärke krävs initialt, men efter ett år kommer fordon utan miljömärke och registrerade utanför Málaga att begränsas från tillträde. Efter tre år kommer fordon med klass B eller utan miljömärke från andra kommuner inte heller att få tillträde.

Fordon som undantas från restriktionerna är de som ägs av boende i området, kollektivtrafik, taxibilar, VTC-fordon och distributionsfordon med särskilt tillstånd, med vissa begränsningar beroende på fordonets miljöklass och registreringsort.