Borgmästaren Francisco de la Torre har meddelat att endast fastigheter med en separat ingång, såsom kommersiella lokaler och enfamiljshus, får användas som turistboenden. Denna åtgärd påverkar direkt de 800 ansökningar om turistbostäder som inkommit sedan den nya förordningen från regionstyret Junta de Andalucía trädde i kraft i februari. Dessa ansökningar granskas nu för att säkerställa att de uppfyller kravet på separat ingång. Det skriver tidningen Diario Sur.

Befintliga turistlägenheter påverkas inte av denna nya regel. De la Torre förklarar att den nya förordningen, Junta de Andalucía 31/2024 av den 29 januari, gör det möjligt för staden att införa dessa begränsningar med lagens fulla stöd. Kommunledningen förbereder ytterligare åtgärder för att begränsa tillväxten av turistbostäder, inklusive att skapa en karta över områden med hög koncentration av dessa bostäder och en förändring i den allmänna stadsplanen. Målet är att minska antalet turistbostäder och öka tillgängligheten på traditionella hyresbostäder.

Dessa förändringar är tänkta som temporära tills en ny förordning antas, som syftar till att analysera och reglera påverkan av turistbostäder på bostadsmarknaden. Ytterligare restriktioner kan införas för att säkerställa en balans mellan turistboenden och traditionella bostäder.