Kustvägen utgör som bekant ett ständigt riskmoment, med höga hastigheter med mera. Betalvägen AP-7 går ju nästan parallellt och är ju betydligt säkrare. Den är ju dessutom väsentligt mindre belastad på grund av att spanjorerna inte vill betala vägavgifter.

Spanska myndigheter och väghållaren borde komma överens och tvinga fram körning på AP-7 med transponders eller liknande och få genomfartstrafiken till Marbella med omnejd att gå där och därmed avlasta mycket transittrafik. Spanjorerna är ju mästare på "kassa B”, så det är ju ett bra sätt att få in pengar till staten.

Jag har vidare en praktisk lösning för en förlängning av kusttåget:
1. Bygg anslutningsvägar/avfarter från AP-7 till orterna längs nuvarande A-7.
2. När detta är klart, tvinga all trafik att gå temporärt på AP-7.
3. Bygg en tunnel genom Fuengirola fram till bron vid Canal Navegable/Castillo Sohail och därefter längs A-7:ans sträckning.
4. Riv upp två filer på A-7 och lägg järnvägen nedsänkt cirka 1,5 meter i gamla mittlinjen så blir det ledigt plats till dubbelspår hela vägen i första hand till Marbella. Stationer som behövs på sträckan kan då enkelt placeras under mark.
5. När allt är klart kan biltrafik ledas tillbaka på A-7, nu med endast en fil i vardera riktningen. Här kör nu bara de som är boende eller har särskilt tillstånd.

Detta är väldigt enkelt att reglera med dagens teknik, se hur man arbetar med vägtullar i storstäder. Jag har svårt att tänka mig att de kostar 50 miljarder euro. Det gäller bara att våga genomföra och att inte alla medel som vanligt försvinner inom byråkratin.

Jan Ossmer