Händelsen har anmälts av Ciudadanos ledamot i kommunen Francisco Javier Toro, som klassar det som ”obscent” i en intervju i tidningen El Diario. Redan i juni tog han upp frågan i fullmäktige men utsläppet fortsätter mer än tre månader senare.

Borgmästaren i Fuengirola Ana Mula medger att utsläppet av grundvatten motsvarar omkring 700 tankbilar om dagen, vilket enligt El Diario är minst en miljon kubikmeter vatten. Mula tonar dock ner vikten av svinnet genom att uppge att det rör sig om vatten med en så pass hög salthalt att det inte är tjänligt varken för att dricka eller bevattning. Sedan några veckor utnyttjas dock en del av spillet för att rengöra gator och trottoarer.

El Diario citerar källor som gör gällande att det finns en stor grundvattenskälla i underjorden som är dubbelt så stor som hela Fuengirola kommun och som sträcker sig över 20 kvadratkilometer. Till skillnad mot borgmästaren menar experter däremot att det endast är vattnet närmast kustbandet som har höga saltnivåer, medan det andra är fullt tjänligt.

Utsläppet görs från byggplatsen där lyxkomplexet Jade Tower håller på att uppföras. Det ligger endast 100 meter från stranden och för att kunna bygga basen till byggnaden brukas pumpar för att tömma grundvattnet i underjorden.