Det nya "Vado-kortet" skapar 950 nya parkeringsplatser på allmän väg. Kortet tillåter nämligen lika många garageägare att parkera framför sina infarter eller låta en familjemedlem använda kortet för att parkera i samma utrymme.

Trafikrådet Luis Aragón beskriver för tidningen Granada Digital initiativet som en innovativ lösning som varit ett vallöfte och som syftar till att förbättra parkeringssituationen under sommaren. Ansökan om "Vado-kortet" kan göras via kommunens e-tjänster eller fysiskt i rådhuset. Efter verifiering av garageägarskapet och att infarten uppfyller kraven, utfärdas kortet av lokalpolisen.

Det nya systemet, som godkändes av kommunfullmäktige i april, infördes genom en ändring i ordningsföreskrifterna för offentlig väg. Åtgärden är frivillig och kostnadsfri, förutom avgiften för själva kortet.