Höjningen har antagits i en extraordinär fullmäktigestämma med stöd av rösterna från PP-ledamöterna och tack vare att de två från Ciudadanos respektive Vox lagt ned sina röster. Den tidigare styrande vänsterkoalitionen röstade emot och kritiserar höjningen, som enligt oppositionen kommer kosta skattebetalarna i Nerja omkring en miljon euro under den kommande mandatperioden.

I och med höjningen lyfter nu Armijo 58 372 euro om året, vilket är den högsta tillåtna lönen för en borgmästare i en kommun av Nerjas storlek. De övriga råden beviljas 36 500 euro.