Sträckan mellan Nerja och Maro längs gamla N-340 är en väg som används flitigt av både fotgängare och cyklister. Trottoaren är dock för smal för cyklisterna som tvingas använda bilvägen, vilket sätter deras säkerhet på spel. Av den anledningen har Nerja kommun beslutat att uppföra en cykelväg som förbinder de två samhällena, en sträcka på totalt 2,6 kilometer.

Projektet har en kostnad på drygt 900 000 euro, som till 80 procent ska finansieras med hjälp av EU-medel. Idén ingår i en plan över de kommunala cykelvägnätet som togs upp redan under mandatperioden 2011 till 2015. Kommunen mottog bidrag från EU 2016 som ett led i arbetet för att minska koldioxidutsläppet och skapa en hållbar stadsutveckling.