Río Chíllar i Nerja, beläget öster om Málaga-provinsen och en del av det natursköna området Sierras de Tejeda, Almijara och Alhama, har länge varit en magnet för såväl lokalbefolkningen som turister. Med sin tillgänglighet, spektakulära klippformationer kända som "cahorros" och svalkande vattenpölar, drar den i sommartider upp till 4.000 besökare dagligen. Denna ökade trafik har dock haft sina konsekvenser. Den biologiska mångfalden har minskat kraftigt och risken för skogsbränder blivit allt mer akut. Mot bakgrund av detta har kommunledningen i Nerja valt att tillfälligt stänga området, ett beslut som välkomnas av det andalusiska regionstyret och miljöaktivister, som påvisat ån försämring. Det skriver tidningen El País.

Personer som har känt till ån i många år, såväl ekologer som vanliga besökare, vittnar om dess förändringar. På 1980-talet var det få som ens kände till den men numera drar den stora mängder turister. "Förr kunde man se fiskar, grodyngel och andra arter i vattnet. Nu är allt dött", säger experter på området. En gång vanligt förekommande fåglar och insekter har också försvunnit från platsen, påverkade av den ständiga trampningen från besökare.

Problemet har förvärrats av olagliga vattenborrningar och att åns vatten används för att motverka effekterna av den pågående torkan, vilket har lett till vattenbegränsningar i området. Lokalpolisen och civilförsvaret kommer på plats att informera besökare om tillträdesförbudet under de första dagarna av dess införande.

Nerja har försökt minska antalet besökare i flera år men har argumenterat att det inte varit deras ansvar, utan regionmyndighetens. Efter en varning från riksåklagaren om juridiska konsekvenser om inga åtgärder vidtas, har dock kommunen beslutat att agera.

Orsakerna till tillträdesförbudet är flera. För det första pekar Nerjas miljöråd Javier Rodríguez på överbelastningen som området utsätts för. För det andra finns det inga evakueringsvägar på grund av terrängens komplicerade utformning, vilket gör att varje räddningsinsats är särskilt komplicerad och riskfylld. Men den största orsaken till besöksförbudet är brandrisken, som förvärras av områdets torrhet och det stora antalet vandrare.

Nerjas kommunfullmäktige överväger även en permanent stängning av rekreationsområdet kring ån, åtminstone under sommarmånaderna när risken för skogsbränder ökar. Ett annat förslag är att begränsa antalet dagliga besökare till maximalt 300 personer. Denna gräns är redan i bruk i liknande rekreationsområden i provinserna Girona och Tarragona i Katalonien.

En möjlig lösning skulle vara att överlämna förvaltningen av området till ett privat företag, som skulle ta betalt för inträde. Många förespråkar dock en offentlig lösning, eftersom privata initiativ kan frestas att öka intäkterna på bekostnad av områdets bästa.

Rafael Yus, talesperson för miljöorganisationen Ecologistas en Acción, tror att en stängning av området skulle vara bra för den biologiska mångfalden i området. Han understryker dock att ån behöver hållas stängd i flera år för att ge naturen en chans att återhämta sig.

Yus medger att turismen leder till ekonomisk tillväxt, men menar att den måste balanseras med miljöhänsyn. Han beskriver den nuvarande turismen vid ån som destruktiv. Andra miljöexperter pekar på att situationen vid Chíllarån inte är unik, utan att massturism blivit vanligt vid ett flertal andra vattendrag på Costa del Sol som Guadalmin, Padrón och Castor.

Se tidigare reportage om ån Chíllar:
https://www.sydkusten.es