Av de 26 personer som greps vid det inledande tillslaget har fem häktats ovillkorligen. De är den nu avgångne borgmästaren Rafael Barrientos, fullmäktigeråden från PES José Ignacio Crespo och Manuel Reina, kommunens kabinettssekreretare José Flores samt en kommunal byggtekniker.

Utredningen inriktar sig i första hand på 30 byggprojekt vid vilka de lokala makthavarna misstänks ha tagit emot omfattande mutor. Pengarna skulle ha använts både privat och i partisyfte.

En stor mängd dokumentation har beslagtagits och undersöks, vilket gör att nya gripanden inte utesluts. Bland de brottsmisstänkta finns även byggborgarrådet Rafael Duarte (PSOE) som hade ansvaret för byggfrågor i Marbellas interimsstyrelse.