Garcia Urbano är aktiv fastighetsregistrerare och valdes in i riksparlamentet i december. Han har nu fått beskedet att han inte får verka privat samtidigt som han är parlamentsledamot.

Hittills har García Urbano inte lyft någon lön som borgmästare, då han livnärt sig på lönen som fastighetsregistrerare.