Utredningsdomaren har förklarat fallet som ”särskilt komplext”, vilket enligt en lagreform förra året beviljar en förlängning av utredningsperioden med upp till 18 månader. Då utredningen redan pågått i mer än nio år innebär det att det kommer att ha gått mer än ett decennium innan det blir en eventuell rättegång.

Domaren och statsåklagaren är överens i sin argumentering för en förlängning av utredningsperioden. Mer än 100 personer riskerar åtal, bland dem tidigare socialistiske borgmästaren Antonio Barrientos.

Domaren har vid flera tillfällen tvingats ansöka om uppgifter från olika skatteparadis. Även på hemmafronten är dock hindren stora. Bland annat väntar domaren fortfarande på uppgifter från spanska skatteverket om några av de misstänktas deklarerade tillgångar.