Kommunledningen har presenterat en rapport till de statliga myndigheterna, för att ansöka om katastrofbidrag. Där uppges att kommunen tvingats genomföra omkring 500 insatser för att reparera skador efter regnet. Det rör sig om skador på både byggnader, infrastruktur, jordbruk och naturområden.