De boende som opponerar sig mot ordförandens anmärkningsvärda lön konstaterar bland annat att han lyfter mer än de flesta spanska ministrar och nästan lika mycket som den andalusiske regionpresidenten Juanma Moreno. Stämningen av ordföranden Stephen Hills har presenterats av advokaten och tidigare socialistiske borgmästaren i Estepona David Valadez. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Beslutet om att tilldela ordföranden en gedigen lön fattades vid föreningens årsstämma den 29 juni förra året och strider enligt Valadez mot föreningens stadgar. Dessa uppges uttryckligen ange att ordförandeposten ska vara ett obetalt uppdrag. Hills ska ha tilldelat sig själv titeln Administrationschef, en post som inte föreskrivs i stadgarna och som aldrig godkänts av bostadsrättsföreningens medlemmar. Beslutet fattades efter att Hills presenterat ett stort antal fullmakter från medlemmar i boendeföreningen, inför årsstämman.

Utöver den höga lönen har Hills beviljats undantag från att betala sina egna avgifter till föreningen, en summa som överstiger 6.000 euro om året. Även detta beslut uppges bryta mot föreningens stadgar, som klart stipulerar att varje ägare ska bidra till de gemensamma utgifterna för fastighetens underhåll, utan möjlighet till undantag eller avskrivning av avgifter för någon medlem.

Enligt David Valadez är överträdelser av detta slag inte ovanliga i boendeföreningar på Costa del Sol, särskilt där majoriteten av medlemmarna är utlänningar som inte är insatta i de regler som fastställs i den så kallade Horisontella Egendomslagen.