Expertsvar:
2020-03-24 11:18:28


Det går inte att förutse vilka normer på grund av coronakrisen som kommer att gälla i Spanien imorgon, än mindre till sommaren. Vidare ansöker man inte som EU-medborgare om residencia i Spanien. Om man som svensk bor i Spanien mer än halva året så anses man vara fastboende och är därmed skattepliktig i landet. Under rådande karantän får man vistas var som helst i eget boende, så länge det inte är allmänna områden som delas med andra sällskap/familjer. Läs mer om skillnaden mellan resident och icke resident: https://www.sydkusten.es

Mats Björkman/Sydkusten2020-03-24 11:41:34

Jag antar du med residencia menar registreringen hos polisen som skall göras om man skall vara mer än tre månader i följd i Spanien (behöver inte vara samma kalenderår). Det gröna kortet, tidigare A4 papper, som man då får brukar kallas residencia-kort. Samma registrering görs om man tänker stanna längre än halva året och därmed vara skriven och skattskyldig. Att det är samma kort vållar ofta frågor. Men med eller utan kort är man skattskyldig om man är längre tid än sex månader.
Observera att denna procedur inte är en ansökan om uppehållstillstånd om man kan försörja sig. Man ansöker om att få sin uppehållsrätt!! som EU-medborgare registrerad hos polisen.

Gunnar