Expertsvar:
2020-03-24 16:08:01


Det är inte en rekommendation utan ett påbud att personer ej får vistas på allmänna platser. Det omfattar allt som inte är privat bostad. De hårda generella bestämmelserna syftar till att undvika kontakter mellan människor för att minimera smittrisken. Även om det kan verka ologiskt i halvtomma bostadskomplex som er, så måste vi alla offra oss en tid för att bidraga till att hålla sjukvårdssektorn på fötterna.

Mats Björkman/Sydkusten