2020-03-25 10:23:26

Du får resa in med flyg även om du inte är resident. Det är medborgare från länder utanför EU/Schengen som inte får komma in.
Om du reser till att land till vilket UD avrått att resa gäller inga reseförsäkringar t ex om du bryter benet eller blir av med bagage. Det kan vara värt att tänka på.

CH & S


Expertsvar:
2020-03-25 18:49:41


Hej Ulf, CH & S,

Jag rekommenderar att ni läser artikeln som publicerades här på Sydkustens webbplats tidigare idag:

https://www.sydkusten.es

Du kan bli nekad inresa i Spanien om du saknar bevis på att du har hemvist i Spanien. Med hemvist avses platsen där du är varaktigt bosatt, alltså där du har din ordinarie bostad.

Såvitt jag förstår är det inte tillräckligt att Du äger en bostad i Nerja där du tillbringar 3-6 månader om året.

I det regelverk som jag har studerat kring begränsad inresa, saknas uppgifter om hur resenären ska bevisa sin hemvist.

Följande är min uppfattning om vilka dokument som bör vara giltiga för att bevisa om du har hemvist i Spanien (jag kan inte garantera att den spanska gränspolisen har samma uppfattning):

- NIE-dokument där det står att du är ”residente” i Spanien. Observera att vissa NIE-dokument anger att personen är "no residente", i så fall är NIE-dokumentet inte något bevis på hemvist i Spanien.

och/eller

- Intyg från Agencia Tributaria (spanska skattemyndigheten), där det står att du har din skatterättsliga hemvist ("residencia fiscal") i Spanien. Alternativt, kopia av deklarationsformulär 036 eller 037, där det står att du har registrerat din skatterättsliga hemvist i Spanien.

Däremot är det tveksamt om "Certificado de empadronamiento" (intyg om
mantalsskrivning) fungerar som bevis på hemvist i Spanien. Det är ganska vanligt att personer mantalsskriver sig i den kommun där de har sin fritidsbostad, vilket inte är detsamma som att ha hemvist i Spanien.

Vänliga hälsningar,

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com


Linguaiuris