Även om regionen lyckats pressa ned smittkurvan kraftigt (107 nya fall det senaste dygnet) skördar pandemin fortfarande ett högt pris. Dödstalen väntas dessutom stiga ytterligare, då 113 personer som bor på vårdhem fortsatt är smittade av SARS-CoV-2. Av dessa är 79 i dagsläget inlagda på sjukhus.