Regionalmyndigheterna har beslutat lätta på förbudet, som infördes i augusti och som medför risk för 100 euro i böter om det ej respekteras. Från och med 29 november tillåts åter rökning ute, men fortfarande på flera villkor. Dels måste det ske på minst två meters avstånd till andra personer och dels får man inte röka medan man förflyttar sig. Dessutom består rökförbudet vid uteserveringar.

Det senare har väckt nya protester från bar- och restaurangsektorn, som finner det ologiskt att man inte ska få röka på en terrass, om det är två meters avstånd till andra personer.