Kryssningstrafiken till Mallorca har återhämtat sig efter pandemin och överstiger redan siffrorna från 2019. I maj är 67 kryssningsfartyg inbokade, fem av dem 7 maj och fyra samtidigt såväl 5 som 14 maj. Trots att det bryter mot ett avtal om att inte lägga till mer än tre kryssningsfartyg åt gången i Palma hamn uppges de gällande begränsningarna för antal kryssningsresenärer på en och samma dag respekteras, då flera av kryssningsfartygen som sammanfaller är av mindre storlek.

Det blir dock även storbesök i maj, i form av främst Disney Dream, som lägger till 26 maj och som rymmer upp till 4.000 passagerare och nära 1.500 besättningsmän, liksom MS Nieuw Statendam som anländer 4 maj och som har en liknande kapacitet. En fjärdedel av kryssningarna startar i Palma, vilket innebär att passagerarna går ombord på Mallorca och de flesta passar då på att vistas några dagar på ön före och efter själva kryssningen.