Norwegians återkomst speglar återhämtningen av den nordiska marknaden på Balearerna. Den upplevde en kraftig nedgång redan före pandemin (mer än 20 procent mellan 2017 och 2019), på grund av både intern omstrukturering av Norwegian Airlines och devalveringen av de skandinaviska valutorna gentemot euron. Det senare bidrog till att många turister föredrog billigare destinationer som Tunisien, Egypten, Kroatien eller Turkiet.

Den svenska och norska turismen har ännu inte återhämtat sig helt till 2019 års nivåer, särskilt på grund av den ekonomiska inbromsningen och bristen på flygkapacitet. Den danska marknaden visar dock bättre utsikter på kort sikt, enligt Última Hora.

Norwegians försäljningsdirektör, Magnus Thome Maursund, uppger att den nya basen och bekräftelsen på fortsättningen av deras säsongsbetonade bas i Barcelona är viktiga nyheter för flygbolagets nätverk och dess kunder. Han tillägger att rekryteringen av besättningsmedlemmar för att stödja expansionen kommer att börja inom kort.

Till denna sommar planerar Norwegian att anställa cirka 700 personer i Spanien. Företaget erbjuder 62 rutter - alla till nordiska länder - från tio spanska flygplatser. Sex av dessa rutter kommer att avgå från flygplatsen i Palma: Oslo och Bergen (Norge); Köpenhamn och Aalborg (Danmark); Stockholm (Sverige) och Helsingfors (Finland).