De två partierna betonar att ändringen av den regionala tjurfäktningsförordningen är en del av det 110-punktsavtal som undertecknats mellan dem. Enligt det godkända förslaget ska minderåriga inte hindras från att delta i ett evenemang som anses och skyddas som kulturellt arv, vilket påstås bidra positivt till deras kulturella utbildning. Däremot kommer skyltar att placeras både inne och utanför arenan för att varna för att föreställningen kan vara stötande.

Enligt den spanska författningen ska offentliga myndigheter garantera bevarandet och främjandet av det historiska, kulturella och konstnärliga arvet i Spanien. Vox hävdar att den lag som tidigare förbjöd minderåriga på Balearerna från att gå på tjurfäktningar strider mot detta, eftersom tjurfäktning anses vara en del av det immateriella kulturella arvet.

PP och Vox beskriver tjurfäktning som en traditionell, social och icke-politisk konstform, jämförbar med andra konstnärliga discipliner. De påminner om att tjurfäktning har en lång historia på Balearerna, som sträcker sig nästan tre århundraden tillbaka. Dessa evenemang, särskilt populära under sommarmånaderna, lockar både unga och gamla och anses vara viktiga för den lokala ekonomin.