Smittspridningen i regionen slår inte av på takten och Valenciaregionen väntas därför införa samma åtgärd som träder i kraft i Madrid 25 januari. Anledningen är att en majoritet av smittfallen den senaste tiden befinns ha uppstått vid sammankomster med anhöriga. Det är dock ännu inte fastställt när detta eventuella förbud skulle träda i kraft.

Det senaste dygnet har Valenciaregionen registrerat 6.122 nya smittfall och ytterligare 54 personer har förlorat livet, på grund av pandemin. Av dessa tillhör 3.218 smittfall och 26 dödsfall Alicanteprovinsen.