De höga dödstalen består, trots att smittfrekvensen och nu även beläggningen på vården stadigt sjunker. Det senaste dygnet registrerades 552 nya smittfall.

Antalet inlagda Covid-patienter har sjunkit med nära 60 personer och utgör i dagsläget 823. Av dessa vårdas 174 på intensiven, vilket i sin tur är sju färre på ett dygn.