Hälsovårdsrådet i Valencia Ana Barceló har i ett interpellationssvar i regionalparlamentet anklagat det privata bolaget Ribera Salud för att ha tömt sjukhuset i Torrevieja på resurser, inför överlämnandet av driften till de regionala vårdmyndigheterna 16 oktober förra året. Omkring 200 anställda ska inte ha fått sina kontrakt förnyade den sista månaden innan övertagandet, vilket ledde till akut personalbrist under en av de mest kritiska faserna av pandemin.

Enligt Barceló externaliserades många av sjukhusets tjänster under de 15 år som det varit i privat drift och en mängd utrustning ska strax innan övertagandet ha flyttats från Torrevieja till sjukhuset Vinalopó i Elche, som också drivs av Ribera Salud. Det inkluderade en skanner.